ALEMLERİN SAHİBİ ALLAHIM

 Ey alemlerin sahibi olan Yüce Allahım
Dünya’da bulaştık ona çoktur günahım
Cennetini isterim acep yetermi imanım
Mağfiretine muhtacım, affeyle Allahım
 
Mülk senin sahibi mutlak olan Allahım
Günahların kefaretine yetermi sevabım
Sana layık bir kulluk etmeyi bilemedim
Kapına geldim boşa döndürme Allahım
 
‘Kün ve yekün’ sıfatın Yaratan Allahım
Senden yardım dileğim, yoksa neylerim
Varlığın yanında, uçan kül olup giderim
Bağışla bizi aciz halde bırakma Allahım
 
İbadet ile hayratlar, yalnız sana Allahım
Sana layık bir kul olarak sürsün imanım
Kul borcudan ari olup huzuruna varalım
Kendine kul olmayı, nasip eyle Allahım
 
Topraktan Adem’i (a.s) yaratan Allahım
Habibin(s.a.v.) benim can Peygamberim
Kulluğumu tam ifa edince malı neylerim
İmansıza, imanı benden aldırma Allahım
 
Şeytanı kibirden, huzurdan atan Allahım
Aciz bir kul olarak, korumana muhtacım
Dileğim hak yolda gidene olsun inancım
Beni nefsimin elinde helak etme Allahım
 
Camilerimizde cemaatı bol eyle Allahım
Ezanları duyunca, kılsam önce namazım
Salatım sanadır benim hak Peygamberim    
Bizleri cennetin ile taltif et Yüce Allahım
YORUM EKLE