Alın size bölünme

Siyasette sağ kulvarda yer alan partiler, genelde ortaya çıkartılan bir lider etrafında örgütlenen ve taşralarda ekonomik olarak güçlü insanlar tarafından desteklenen bir siyasal taban üzerine oturtulduğunu görürüz.
Taban ayağı da, yerel ve genel olarak ekonomik işbirlikleri üzerine oturtulur…
Siyasal tabanları siyasal bilinçten uzak, ekonomik olarak bir zincirin halkası gibi görünse de doğası gereği “sermayenin ekonomik hamleleri arttıkça (tekelleşme), siyasal ayrışmanın da o zaman ortaya çıkmaya” başladığını görürüz.
Türkiye ve uluslar arası sermaye de, “AKP’deki genel başkanlığın tasfiyesinden sonra, bir algı operasyonu yaratarak, sanki Davutoğlu’nun AKP’de muhalefet hareketi olarak ortaya çıkabileceği algısı yaratarak ortaya çıkabilecek bir siyasal başarısızlık sonucu yedeğe aldığını görmekteyiz.”
12 Eylül 1980 Askeri darbesinden sonra uygulanmaya başlanan 24 Ocak 1980 ekonomik kararları, ‘’serbest piyasacılık adı altında, Türkiye ekonomisinde yarattığı tramvanın, toplumun aşırı yoksullaşması ile sonuçlanmasının AKP’li yıllarda artması, aynı zamanda bir siyasal lider olarak Erdoğan’lı yıllarında ortaya çıkartıldığı yıllar olarak karşımızda duruyor.’’
Toplumda yaratılan siyasal algı, ‘’güçlü, otoriter ve karizmatik bir siyasal figürlüğün altında, aynı zamanda ekonomik yoksulluğun toplumun iliklerinde hissettiği bir dönem olarak karşımızda durmakta.’’
Bir lider partisi olarak ‘’oligarşik siyasal yapı olarak ortada durmakta olan AKP’den siyasal kadrolardan ziyade, seçmen tabanında ayrışmanın ortaya çıktığı’’ açık olarak ortada durmaktayken, Türkiye kamuoyu AKP etrafında sürdürülen bir algı ile, yine AKP etrafında kümelenmesi sağlanmak istendiğinin izlerini görmekteyiz.
Türkiye sanayisinin ‘’özelleştirmeler ile tasfiyesi sonucu ortaya çıkan yoksullaşma, küçük tarımsal işletmeciliğin de tasfiyesi ile yoksulluk aşırı derece arttırılmış, hizmet sektöründe ortaya çıkan aşırı yığılmalarda da, ücretlerin yoksulluk sınırının altında kaldığı’’ ve artarak sürdüğü görülmektedir.
‘’Asgari ücretin 1300 TL’ye çıkartılması yoksulluğu azaltmadığı, hatta arttırdığı küçük işletmelerin ayakta zor durması sonucu gerçek ücretlerin bundan da aşağıda olduğu saklanamamaktadır.’’
‘’Türkiye siyasetinde, güçlüden yana olmak bir işe girmek için geçerli bir sebepti. Anap siyasal iktidarı döneminde ortaya çıkan algının toplum içinde hala yer bulduğunu görmekteyiz.’’
‘’Güçlü iç ve dış destekle iktidara getirilen AKP’de bundan faydalanmış, her sağ siyasal yapı gibi oligarşik yapısını toplum içinde güçlendirmiştir.’’
Oysa, ‘’kooperatifçiliğin bitirilerek Türk tarımının da yok oluşa sürüklendiği, sendikal hareketlerin müdahaleler ile bitirilerek, Türkiye işçi sınıfı hareketinin yok oluşa ve küçük orta boy işletmelerin bitirilerek, toplumsal dayanışma kültürünün yok oluşa sürüklendiği, piyasanın yine kamusal kaynaklar tarafından yaratılan gıda ve teknolojik firmalara kurban edildiğinin günleri ortadayken, asıl siyasal bölünmenin AKP vb, siyasal partilerin tabanında ortaya çıkmaya başladığını, AKP’nin oligarşik bir siyasal yapıya dönüştürülürken içinden bir siyasal muhalefet çıkmayacağını görmemiz gerektiğinin’’ bilinmesi gerektiğini düşünüyorum.’’
Bugün yaratılmak istenilen algı operasyonun devamından başka bir şey değildir.
Çalışma hayatına yapılan müdahaleler ile Türkiye işçi sınıfı güvenli bir liman aramaktadır.
Unutmayın, ‘’Anap’ı bitiren Türkiye işçi sınıfının direnişidir.’’
‘’Türkiye halkları üzerinde yeterince müdahaleye izin verilmiş, toplum yaratılan siyasal algı içinde bunalmıştır.’’
“Açılımlar ile başlanılan siyasal operasyonlar, dinci gericiliğe dönüştürülerek sürdürülmek istenmektedir.”
Yine sürdürülen toplumsal algı siyasal ayrışmaya dönüştürülerek, Anadolunun bölünerek yutulmasına doğru götürülmek istendiği görülmektedir.
7 Haziran sonrası devam eden siyasal süreçte bunun izleri görülmekte, 2015 öncesi yaşanılan siyasal izleri silecek operasyonlar devam ettirilmektedir.
Halkın üzerinde sürdürülmekte olan siyasal operasyonlar, ‘’devletin de siyasallaştırılması ile devam ettirilmekte, üretimin azalması ile yoksulluk daha da artmakta, Türkiye ekonomik bir felakete sürüklenmekte, sürdürülen yanlış dış politikalar ile ülkemiz dış müdahalelere açık ülke haline getirilmiş durumdadır.’’
Bir siyasal operasyon olduğu açık olan ‘’AKP’nin kendi içinden çıkartacağı muhalefet ile bunun aşılamayacağı son derece açıktır.’’
Chp’nin, Anayasa ihlali olduğunu açıkladığı ‘’ çalışma yaşamına dönük müdahaleleri kamuoyu önüne getirmemesi zaten tuz bibere dönmüş durumdayken, TBMM’sinde dokunulmazlıklar konusunda toplumla kucaklaşması zaten’’ beklenemezdi.
Toplum, ‘’kendi sesini duyacak, kendisini de kucaklayacak güçlü bir sesi duymak istiyor.’’
Bugün sermayenin has siyasal partilerinin, bunu ancak 10 yıl duyurabildiğini görmekteyiz.
Toplum, ‘’kendi yaşam koşullarını düzenleyecek, kendilerini bu bataklıktan kurtarıp çıkaracak, kendilerinin sesi, soluğu olacak güçlü siyasal yapıya kucak açmış bekliyor.’’
Siz siyasal iktidarda bir bölünme istiyordunuz değil mi?
Alın size bölünme…….
 
YORUM EKLE

banner68