Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hâsıla 2019 yılında yüzde 0,9 arttı

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,9 arttı.

Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hâsıla 2019 yılında yüzde 0,9 arttı

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,0 artarak 4 trilyon 320 milyar 191 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2019 yılında yüzde 18,3 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 12,4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8,6 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hâsıla 2019 yılında 52 bin 316 TL oldu

Kişi başına GSYH, 2019 yılında cari fiyatlarla 52 bin 316 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 213 dolar oldu.

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor yüzde 18,4 ile en çok büyüyen sektör oldu

2019 yılında R- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor yüzde 18,4,D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 12,2 ve K-Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,9 ile en çok büyüyen sektörler oldu. F-İnşaat yüzde 8,6, C-İmalat sanayi yüzde 2,3, N- İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri yüzde 2,2 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,5 arttı

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 1,5 arttı. Yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı yüzde 56,5 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 21,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 15,9 ile ulaştırma ve yüzde 14,5 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,4 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2019 yılında yüzde 15,5 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 25,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 4,4 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 12,4 azaldı.

Mal ve hizmet ithalatı 2019 yılında yüzde 5,3 azaldı, ihracatı ise yüzde 4,9 arttı

Mal ve hizmet ithalatı 2019 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 5,3 azaldı, ihracatı ise yüzde 4,9 arttı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 32,7, ithalatın payı ise yüzde 29,9 oldu.

İşgücü ödemeleri 2019 yılında yüzde 20,0 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,0 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 13,2 arttı.

İşgücüne yapılan ödemelerin gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 34,8 oldu

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2018 yılında yüzde 33,5 iken bu oran 2019 yılındayüzde 34,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2018 yılında yüzde 49,5 iken 2019 yılında yüzde 47,5 oldu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner90