Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği

Yatağan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Hakkı Yüksel, tarımsal üretime yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verileceğini söyledi.

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği
 Yatağan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail Hakkı Yüksel, yaptığı açıklamada, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırımlara hibe desteği vermeye devam ediyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında yatırımcılar belirtilen konularda hibe desteğinden faydalanmak için 4 Aralık tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek” dedi.

Yüksel, program kapsamında yerel kapasiteyi ve örgütlenmeyi geliştiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini arttıran ve çeşitlendiren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelerin yanı sıra kırsal alt yapının rehabilitasyonuna yönelik projelerin desteklendiği belirtilerek, bu güne kadar Muğla ilinde 88 tesise 17 milyon 438 bin 565 lira destek verildiği açıkladı.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verileceğini kaydeden Yüksel, yatırım konularına göre hibeye esas proje tutarları 30 bin lira ile 2 milyon lira arasında olduğunu söyledi.

Yüksel, tebliğin yayım tarihi olan 21 Ekim 2016 tarihinden itibaren 45 gün içinde elektronik ağ üzerinden www.tarim.gov.tr internet adresinden gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını yapılabileceğine dikkat çekti.

Projeye kimlerin başvuruda bulunabileceğini açıklayan Yüksel, “Proje başvurulan gerçek kişiler ve tüzel kişiler (kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar ile tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri) tarafından yapılır. Gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir” dedi.

Ekonomik yatırım konuları şunlardan oluşuyor:

Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı ise şu şekilde:

Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1,5 milyon lira.

Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2 milyon lira.

Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2 milyon lira.

Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2 milyon lira.

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2 milyon lira.

Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1,5 milyon lira.

Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1,5 milyon lira.

Bu tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar için 2 milyon lira.

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1 milyon lira, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1,5 milyon lira, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1 milyon lira, üst limitini geçemez.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı ise şunlardan oluşuyor:

Kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1,5 milyon lira.

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için 500 bin lira.

El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için 500 bin lira.

Bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500 bin lira, üst limitini geçemez.

Burak Alper KUŞ

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2016, 10:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner47