Giz

Soluklanamadım hayata,
Daha 15 ya
şım
Ürkek kalbim, sus!
Ö
ğretilen kalem tutmak değil,
Kılıf uydurmak tutsaklı
ğa.
İki duvar arası kadar yok
Vicdanın bo
ğuk sesi.
Tutsaklık ruhuma de
ğil işleyen,
Bedenim kukla insafsızlıklara...


 

Yakama yapışan pençeler,
Daha 20 ya
şım
Kapan gözlerim, görme!
Adımlarım hep bir geri,
Önüme çıkan duvarda
Yakalandım bir gece.
Hesapsızca gözlendim, görülmeden
Hangi zihniyet ki bunu yapan
Görmüyor insanlık,
Karanlıkmı
ş mezarlık anladım...


Yuva olur mu çatısız?
Daha 30 ya
şım
Sömürülen ya
şam hevesim,
Kaçmalıyım, zincirleri unut!
Bir nimet var; masum çocu
ğum
Kabul görülmedik hayata.
Yuva mı bu çatı yok
Bir gün kur
şun düşer üzerimize.
Zincirlerden kurtulamadık
Ölüm oldu bize bah
şedilen,
Kurtulu
şumuz bu muydu?

 

Duydunuz mu?
Dört duvar arası sessizli
ğin çığğını,
Bedenimin incelen sesini.
Peki gördünüz mü?
Kalbimin morluklarını,
Ve gözlerimdeki son karanlı
ğı.
Hangi sokaktan geçtim yabancı?
Kaç yuva var çatısız?
Çantam nerede benim?
Buldunuz mu beni?
Giz bu ürkek

İnsanlığın zihniyetindeki karanlık
Gözlerimle gördüm son gece...

Kaç ya
şındayım, bilmiyorum.
So
ğuğu işliyor musalla taşının,
Gözümün son damlası da akıyor i
şte.
Bana yakı
şan beyaz
O karanlı
ğın kefeniymiş meğer.
Söylesem de duymazsınız beni
Giz ya bu,
Vicdanın olmadı
ğı yerde
Göz görse ne fayda!
Kalbimin son çı
ğğı,
Kaç tane ben varsa
Aydınlı
ğa ersin zihniyetler.


Bir can verdim
Bin nefes aldım ölümle,
Tutulmasın artık bu giz,
Kadındır insanlı
ğın solu
Ve asla yitirmeyin onu.Kadın toplumun temelidir. Yaşam hiç sayılamaz. Bugün hiçbir cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yaşananlar, bir çıkmaz sokakta bulabilir sizi. Yazılanlar, her gün gazetelerin sayfalarında ve sosyal medyada gördükleriniz kadar görülmeyenler var. Köreltilen hayatlara köreltmeyin düşüncelerinizi ve aydınlansın zihniyetler...

" Farkına varmazsan, görülmezsin. "

YORUM EKLE

banner68