4-C’deki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı

Özelleştirilen kurumlardaki personeller için 4-C başvuru süresi uzatıldı. Bakanlar Kurulu Kararı ile, 6 ay olan başvuru süresi, 2 yıla çıkartıldı.

4-C’deki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı
 Özelleştirme yapılan kurumlardaki mağdur olan birçok kişi için yeniden düzenleme yapıldı. Bu kapsamda, Bakanlar Kurulu Kararı ile personellerin 4-C’ye başvuru süresi, 6 aydan 2 yıla çıkartıldı.

Bakanlar Kurulu’nun, 2014/7140 Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

4-C’de yapılan değişiklikle ilgili karar, Resmi Gazete’de şu şekilde yer aldı:

“Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 17.12.2014 tarihli ve 7098 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 29.12.2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alman kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam azaltanına gidilmesi veya bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22’nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl içinde özel sektör tarafından; kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu kuram ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu esaslardan yararlanamaz.”

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2015, 09:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner68