AV. ŞAHBUDAK: ““HUKUKSUZ BİR YERE ATATÜRK’ÜN İSMİ VERİLDİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’nın, hukuka aykırılığı bilirkişi raporları ile tespit edilerek “Yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildi. Bulvara resmi açılış yapılacağını söyleyen Davacı Avukat Nuray Şahbudak, “Hukuka aykırı ve kamu yararı olmadığı için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğu halde, yargı kararı hiçe sayılarak, imalatı devam ettirilerek, resmi açılış yapılması kabul edilemez.” dedi.

AV. ŞAHBUDAK: ““HUKUKSUZ BİR YERE ATATÜRK’ÜN İSMİ VERİLDİ”


Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz aylarda ölümlü trafik kazasının da meydana geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı için, ‘Söz konusu yapıların zemininde bulunan otoparkın ve yapılara ait yol bağlantısının kapatıldığı, yapıların yol kotu altında bırakıldığı ileri sürülerek projenin iptali ve yürütmenin durdurulması’ istemiyle 4 Ekim 2021’de, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.

Yatağan Belediye Başkanlığı Vekil Avukatı Erdoğan Özdemir mahkeme de, “Yatağan Belediye Başkanlığı’nın proje ile ilgili imalat kısımlarında herhangi bir yetki ve sorumluluklarının olmadığı ve bu nedenle hasım mevkiinden çıkarılmaları gerektiği, yürütmenin durdurulması talebinin kabulü halinde kamu yararı niteliği ağır basan yolun yapımının gecikerek bulvar üzerindeki trafik yoğunluğunun artmasına sebep olacağı, üstün tutulan kamu yararı gözetildiğinde davanın ve yürütmenin durdurulması isteğinin reddi gerektiği savunulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü Avukat Vekili Ahmet Kına ise, “Kabul anlamına gelmemekle birlikte, kamu yararı amacıyla yapılan işlemler sebebiyle şayet davacının bir zararı var ise bunun tam yargı davası ile ve kusursuz sorumluluk ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, davacının olası zararının kamu yararının üzerinde tutulamayacağı belirtilerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteğinin reddi gerektiği savunulmaktadır” dedi.

MAHKEME YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINI VERDİ

Muğla 3. İdare Mahkemesi ise, Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulması kararını verdi.

“CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN GEREKLİ İŞARETLEMELER YAPILMAMIŞ”

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği karardan şu ifadeler kullanıldı:

“Dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunun birlikte değerlendirilmesinden, 1/1000 ölçekli Yatağan Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftaları incelendiğinde imar planları ile KGM 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen yapım işinden sonra alanda oluşan durumun birbiri ile uyuşmaması, mevcut planlara ve dolayısıyla uygulamalara aykırı bir durum oluşturması, D330 Devlet Karayolunun kentin omurgasını oluşturan ana arter olması, meskun ve gelişme konut alanlarına ve aynı zamanda diğer kentsel kullanımlara da servis vermesinin dikkate alınmaması, Yatağan Şehir Geçişi Projesi uygulanması sonrasında Karayolları Kanunu’nun 7. maddesine göre can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemelerin yapılmamış olması, güvensiz, trafik güvenliğini tehlikeye sokan kavşak düzenlemelerinin yapılması, yaya geçitlerinin aynı sinyalize kavşakta birbirini karşılamaması, yayaların orta refüj üzerinden yatayda yürüyerek bir sonraki yaya geçidine geçebilecekleri,

“GÜVENSİZ YAYA GEÇİTLERİ OLUŞTURULMASI”

Trafik sinyalizasyon sistemlerinin yolun gidiş yönünde yaya geçitlerinden sonraya konulması suretiyle, güvensiz yaya geçitleri oluşturulması, toplayıcı yolun iptal edilmesi nedeniyle yol kenarı parklanmaların artması, yolun yaya kaldırımı kenarındaki en sağ şeridinin her iki yönde de parklanma için yoğun olarak kullanılması, toplayıcı/yan yolların kaldırılarak mevcutta 2×2 olan şerit sayısının 2×3 şeride çıkarılması, hem yükselen standart nedeniyle anayol akımındaki araçların hızlarının artması, hem de buna bağlı olarak da mülklerden karayoluna yapılabilecek geçişler nedeniyle trafik düzeni ve güvenliğini olumsuz olarak etkilenebilecek olması,

“ENGELLİLER GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURMASI”

Yol kotları ve bina kotları arasındaki yükseklik farklılıklarının ve bu yüksekliklerin eğimi yüksek rampalarla çözümlenmeye çalışılmasının hem genel manada yayaların ve hem de özellikle engellilerin güvenliği açısından tehdit oluşturması, M. Özcan Caddesi ve Sadi Özcan Caddesi’ni İnönü Bulvarı ile kesiştiren dönel kavşağın, bahse konu ilçede yer alan otogara giriş–çıkış yapan otobüsler ve maden ocaklarına ait kamyonlar tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığından, yarıçapının yetersiz kalarak kavşak içerisindeki depolama alanının işlevsiz hale gelmesi ve arkadan gelen trafiğin geçişini engellemesi Ulaşım Ana Planı yapılmış bir yerleşmenin ulaşım sisteminde yapılan değişiklikler ile Anayol platformunun genişletilmesi ve kavşak düzenlemesi gibi yapılan müdahalelerin ve değişikliklerin gerekliliklerin açıklanmaması ve ilgili belediyelerle koordineli bir şekilde yürütülmemesi hususları dikkate alındığında, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna ulaşılan dava konusu işlem ile dava konusu kara yolu proje değişikliğine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

“YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ”

Diğer yandan; dava konusu kara yolu projesinin uygulanmaya devem etmesi halinde trafik yönünden can ve mal kaybının oluşabileceği dikkate alındığında telâfisi güç ve imkansız zararlar doğabilecektir. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 13/10/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

“YARGI KARARI HİÇE SAYILARAK RESMİ AÇILIŞ YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı’na yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen Yatağan Belediyesi tarafından açılış yapılacağını söyleyen Avukat Nuray Şahbudak şunları söyledi;

“Muğla 3. İdare Mahkemesi 2020/1044 esas sayılı taraf olduğum dosyada, 13.10.2021 tarihinde Milas Yatağan Yolu 0+000-36+130toprak tesviye, sanat yapılar, köprü, üst yapı ve BSK işine ait projenin, hukuka aykırılığı Bilirkişi Raporları ile tespit edilerek ” yürütmenin durdurulmasına “karar verilmiştir. Bahsi geçen karar, davalı karayolları Genel Müdürlüğü’ne ve Yatağan Belediye Başkanlığı’na tebliğ edilmiştir. Bahsi geçen projenin hukuka aykırı olması ve projede kamu yararı olmadığından dolayı yürütmenin durdurulması verildiği halde, bu yolda Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları (Orak A.Ş.) ve Yatağan Belediye Başkanlığı tarafından imalat yapılmaya devam edilmekte, en vahimi ise hukuka aykırılığı ve kamu yararı yerine kamu zararına sebebiyet veren, güvenliği olmayan yola ilişkin resmi organlar tarafından açılış yapılması hazırlıkları yapıldığını üzülerek görüyorum.

“HUKUKSUZ BİR YERE ATATÜRK’ÜN İSMİ VERİLDİ”

Bahsi geçen yola ilişkin, Yatağan Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ile Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ismi verilmiştir. Hukuka aykırı ve kamu yararı olmadığı için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olduğu halde, yargı kararı hiçe sayılarak, imalatı devam ettirilerek, resmi açılış yapılması kabul edilemez. Üstelik ismi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı olarak belirlenmiş ise, hiç kabul edilemez. İdareleri hukukun üstünlüğünü kabul ederek, yargı kararına uymaya davet ediyorum.”

Konu ile ilgili Yatağan Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı için söz konusu bir açılışın olmadığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun geleceği için hazırlık yapılacağı belirtildi.

Elif Ertan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner68