Başkan Kuzu Esnafı Uyardı

Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu, 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu bütün yönleriyle ele alarak ilçe esnafını uyardı. Yasa'nın hazırlık sürecini de değerlendiren Mustafa Kuzu; “esnaflarımız ve bütün işyerlerimiz gereken düzenlemeleri yapmalı” dedi.

Başkan Kuzu Esnafı Uyardı
 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, söz konusu Yasa'yı gazetemize değerlendiren Yatağan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Kuzu ilçe esnafını Yasa'nın öngördüğü süreç hakkında bilgilendirdi.

Söz konusu yasanın amacını; “iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi” ifadeleriyle özetleyen Mustafa Kuzu yaptığı açıklamada; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayım-lanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunun amacı; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kanun; çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar hariç olmak üzere, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacaktır.

6331 sayılı Kanunun 38. maddesinde bir geçiş süreci öngörüldüğünden; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülükleri tarihi şu şekilde belirtilmiştir” dedi ve yapılması gereken düzenlemeler hakkında da bilgi vererek; “Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve 'az tehlikeli' sınıfta yer alan işyerleri için yayım tarihinden itibaren iki yıl sonra (1 Temmuz 2014), 50'den az çalışanı olan 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıfta yer alan işyerleri için yayım tarihinden itibaren bir yıl sonra (1 Temmuz 2013), Diğer işyerleri için (50'den fazla çalışanı olan bütün tehlike sınıflarında) yayım tarihinden itibaren altı ay sonra (1 Ocak 2013) yürürlüğe girecektir.

Bu kapsamda işverenlerimizin 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yerine getirmesi gereken yükümlülükleri sıralayacak olursak: İşyeri tehlike sınıfları listesine göre, işyerlerinin tehlike sınıfı belirlenmelidir.

İşyerlerinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısı gözetmeksizin risk değerlendirmesinin yapılması zorunludur. Bu yüzden her işyerinde risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Yapılmış olan risk değerlendirmesi tehlike sınıfına göre çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda bir, az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir yenilenir. İşyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verilmelidir.

İş yerlerindeki çalışan sayısına göre çalışan temsilcisi görevlendirilmelidir.

Acil durum planları hazırlanmalı, yangınla mücadele ve ilk yardım konularında önlem alınmalıdır.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydı tutulmalı, gerekli incelemeler yapılarak ilgili raporlar düzenlenmelidir. İş kazalarının belirlenen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekmektedir.

Çalışanların işyerlerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak, sağlık denetimlerine tabi tutulmaları gerekmektedir. (Çalışanlar için, 4857 sayılı kanun ve diğer mevzuat gereği daha önce alınmış bulunan periyodik sağlık raporları süresi bitinceye kadar geçerlidir)

Ayrıca, Kanun'un 6. maddesi yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenebilir.

50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, 1 Temmuz 2013'den itibaren,

50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri, 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren,

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek zorundadır. Bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilirler” şeklinde konuştu.

 

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2013, 20:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER