BELEDİYELERİN SAYIŞTAY RAPORLARI AÇIKLANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 2021 faaliyetlerine ait Sayıştay Raporu açıklandı. Bazı belediyelere işçilerin yıllık izni ve ruhsatlar konusunda uyarı da bulunulurken, bazı belediyelerin ise ihalesiz taşınmazlar kullandırdığı detayı ortaya çıktı.

BELEDİYELERİN SAYIŞTAY RAPORLARI AÇIKLANDI

Sayıştay, Muğla Büyükşehir, Dalaman, Bodrum, Köyceğiz, Milas, Yatağan ve Ortaca Belediyelerinin 2021 denetim raporunu açıkladı.
Sayıştay’ın Muğla Büyükşehir Belediyesi için genel denetim görüşü bölümünde “Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının, ‘Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular’ bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verdiği raporda 5 bulgu tespit edildi.
Sayıştay mevzuata aykırı olduğu belirtilen bu bulgular için Büyükşehir tarafından düzenleme yapılmasını istedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin raporunda tespit edilen bulgulardan öne çıkan detaylar şöyle sıralandı:
PLAKALAR İHALESİZ VE SÜRESİZ VERİLMİŞ
Sayıştay, taksi ve minibüs plakaları ile servis plakalarının ihalesiz ve süresiz olarak verildiğini açıkladı. İlgili bölümde şu ifadeler kullanıldı: “2443 adet taksi (T Plaka) plakası, 522 adet minibüs (TM Plaka) plakası ve minibüs plakasından Büyükşehir Belediye Meclisi ve UKOME Kurulunca alınan kararlarla kooperatif ve birlik bünyesinde belediye denetimli özel halk otobüsüne dönüşen toplam 1421 adet ÖTTA (BB Plaka) plakasının İl Trafik Komisyonu Başkanlığı veya valilikçe alınan tahdit kararları ile ihalesiz ve süresiz verildiği görülmüştür. toplam 154 adedi minibüs (TM Plaka) plakasından geçmek üzere 3716 adet okul ve personel servis (S Plaka) plakası olduğu bunların 39 adedi hariç diğerlerinin İl Trafik Komisyonu Başkanlığı veya valilikçe alınan tahdit kararları ile ihalesiz ve süresiz verildiği, 39 adet plakanın ise UKOME kararınca ve Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından ihale ile verilse de ihalede süre belirtilmediği görülmüştür. Plakaların kanuna göre ihale yoluyla verilmelerinin sağlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.”
DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE ORTAK OLUNMAMIŞ
Raporda ayrıca “Doğalgaz Piyasası Kanunu hükümleri gereğince belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım şirketi ile ortaklık tesis edilmediği görülmüştür” denildi.
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre dağıtım lisansı alan şirketin lisans yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorunda olduğu belirtilen raporda Büyükşehir Belediyesi tarafından, doğalgaz dağıtım şirketi ile ortaklık işlemlerinin tesis edilmesi, söz konusu hissedarlığa ilişkin ortaklık payının muhasebe kayıtlarında yer alması gerektiği sonucuna varıldığı belirtildi.
LİMANLARIN BÜYÜKŞEHİRE DEVRİ YAPILMAMIŞ
Öte yandan Sayıştay Raporu’nda Muğla’nın Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmesinden sonra, belediyenin sorumluluk alanında kalan liman, rıhtım, iskele, çekek yeri, geri sahası ve yat yanaşma yerlerinin devir alınması gerektiği halde halen alınamadığının tespit edildiği belirtildi.
Sayıştay’ın 2021 yılı denetim raporunda ilçe belediyelerine ait faaliyet incelemelerinde de önemli detaylar öne çıktı.
ORTACA BELEDİYESİ: BÜYÜKŞEHİRDEN OTOPARK BEDELLERİ TAHSİL EDİLMELİ
Sayıştay, Ortaca Belediyesi’ne ait 2021 yılı raporunda şu uyarılar yapıldı:
“Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen açık, kapalı otoparklar ile cadde ve sokaklardaki park yerlerinin otopark olarak işletilmesinden dolayı elde edilen gelirlerden sadece şubat ayında 6.632,00 TL otopark payı gönderildiği ve Belediyenin de gönderilmeyen payların tahsili için gerekli takip ve başvuru yollarını kullanmadığı tespit edilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen araç park yerlerinden elde edilen gelirlerden Ortaca Belediyesine aktarılması gereken payların tahsili için Büyükşehir Belediyesi nezdinde veya mahsuben tahsili için İller Bankası nezdinde gerekli işlemlerin yürütülerek payın tahsili temin edilmelidir.
KURUM TAŞINMAZI TÜVTÜRK’E BEDELSİZ KULLANDIRILMIŞ
Kamu kurum ve kuruluşu niteliği taşımayan; anonim şirket statüsünde, periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli olan TÜVTÜRK’e kurum taşınmazının bedelsiz olarak kullandırıldığı görülmüştür. Kamu İdaresi cevabında, en yakın TÜVTÜRK işletmesinin Fethiye ve Marmaris’te olması sebebiyle, hizmetin yerinde görülmesini sağlamak için taşınmazın bedelsiz verildiğini belirtmiştir. Ancak ilgili mevzuat belediyelerin taşınmaz kiralama işlemlerinin ihale yoluyla yapılmasını emredici hüküm olarak ortaya koymuştur.
Raporda ayrıca “İşçilerin Birikmiş Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması” detayı ortaya çıktı.
KÖYCEĞİZ BELEDİYESİ: TAŞINMAZLAR İÇİN ‘İHALE’ UYARISI
Köyceğiz Belediyesi’nin 2021 yılı Sayıştay Raporu’nda belediyeye tahsis edilen taşınmazların, bedelsiz olarak Aile Sağlığı Merkezine ve İlçe Müftülüğüne kamu konutu olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği ortaya çıktı. Raporda “Belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazı bedelsiz olarak aslî görev ve hizmetler dışındaki bir amaç için başka bir kamu idaresine tahsis etmesi ve kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazın, kendisine tahsis yapılan kamu idaresi tarafından kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılması hukuken mümkün değildir.” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan belediye de çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu da açıklandı.
BODRUM BELEDİYESİ: BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR İHALESİZ KULLANDIRILIYOR
Sayıştay’ın Bodrum Belediyesi’ne ait raporunda “Belediyeye ait taşınmazların bir kısmının ve ayrıca muhtelif lokasyonlarda bulunan taksi duraklarının ihale yapılmaksızın ecrimisil karşılığında kullandırıldığı ve bu durumun kira gibi uygulanarak işgallerin devam etmesi suretiyle mevzuata aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir. Kamu idaresi tarafından, mülkiyeti belediyeye ait ve belediyenin yetki ve sorumluluk bölgesinde bulunan 16 adet taşınmazın 2021 yılında ihale işlemlerinin pandemi şartlarında yapıldığı, kalan taşınmazlar ile ilgili tahliye işlemleri ve ihale çalışmalarının ise devam ettiği ifade edilmiştir. Sonuç olarak, idareye ait olan veya idarenin yetki ve sorumluluk bölgesinde bulunan taşınmazlarda ve taksi duraklarında, ecrimisil uygulamasının kiralama yöntemine dönüştürülmesinden vazgeçilmesi, konu mülki amire intikal ettirilerek söz konusu taşınmazların tahliyesi sağlanmalıdır” denildi.
DALAMAN BELEDİYESİ: ‘YILLIK İZİN’ UYARISI
Sayıştay’ın Dalaman Belediyesi’ne ait raporunda ise bazı bulgulara ilişkin şu ifadeler kullanıldı:
“Belediyede çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu görülmüştür. Belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde Belediyede çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerinin, mevzuata uygunluk ve belediyeye ek mali külfet getirmemesi amacıyla biriktirilmeden, zamanında ve düzenli olarak kullandırılması sağlanmalıdır. Kurum tarafından işçilerin yıllık ücretli izinlerinin 2022 yılından itibaren düzenli kullandırılacağı belirtilmiştir.”
YATAĞAN BELEDİYESİ: ‘YILLIK İZİN’ UYARISI
Yatağan Belediyesi’nin 2021 Sayıştay Raporu’nda da “işçilerin birikmiş yıllık izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmaması, işçilerin yıllık ücretli izinlerinin, mevzuata uygunluk ve belediyeye ek mali külfet getirmemesi amacıyla biriktirilmeden, zamanında ve düzenli olarak kullandırılması sağlanmalıdır. Kamu İdaresi, ilgili birimlerinin 2021/14 sayılı Genelge hakkında bilgilendirildiğini, biriken izinlerin Genelgede öngörülen esaslar çerçevesinde kullandırılacağını belirtmiştir” açıklaması yer aldı.
MİLAS BELEDİYESİ: ‘RUHSAT’ UYARISI
Milas Belediyesi’nin 2021 Sayıştay Raporu’nda ise öne çıkan bazı bulgular şöyle:
“Milas Belediyesi veri tabanının incelenmesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan ve bu ruhsata esas işyeri açma izni harcını ödemeden bazı işyerlerinin faaliyette bulunduğu ve Çevre Temizlik Vergisi tahsilatı yapılmayan işyerlerinin olduğu tespit edilmiştir. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile Çevre Temizlik Vergisine tabi mükelleflerin tespitinin tam yapılması ve gelir kaybının telafisi için ilgili birimlerce, mevzuatında öngörülen tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerine başlanması gerekmektedir.”

Elif Ertan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner68