CHP’den Bir Açıklama Daha “Kapatın Yatağan Belediyesini”

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. Mecliste, Yatağan Belediye Meclisi’nde, 6 mahallenin kırsal mahalle olarak kabul edilmesi yönünde oy birliği ile alınan komisyon kararı, oy çokluğuyla reddedilmiş ve Yatağan İlçesi’nden gelen vatandaşlar toplantı salonuna alınmamıştı.

CHP’den Bir Açıklama Daha “Kapatın Yatağan Belediyesini”


Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de bu karara tepki göstererek, “Mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın haklarını korumak ve haklarını aramak için her türlü hukuki mücadele verilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Yatağan İlçe Başkanlığı’ndan Toksöz’ün bu tepkisine karşılık bir açıklama daha geldi. CHP Yatağan İlçe Başkanlığı’nın yapmış olduğu açıklama da;

“04.06.2021 tarihinde yapılan Yatağan Belediye Meclis toplantısında 44 mahallenin kırsal mahalle olmasına ilişkin oy çokluğu ile alınan karar, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kanuna aykırı olması ve eksik inceleme yapılmış olması sebebiyle yeniden görüşülmek üzere geri gönderilmiştir. Bunun üzerine 06.09.2021 tarihinde yeniden görüşülen kırsal mahalle tespitine ilişkin Meclis kararı, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin belirtmiş olduğu eksiklikler dikkate alınmaksızın, değişiklik yapılmadan aynı şekilde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. CHP ve İyi Parti Meclis üyeleri olarak, 44 mahallenin kırsal mahalle olarak tespitine ilişkin karara karşı kanunun koyduğu kriterlere rağmen evet oyu kullanmış olmamızın sebeplerini de meclis toplantısındaki konuşmamızda dile getirmiştik. Ancak Yatağan Belediye Başkanının Büyükşehir Belediye Meclis toplantısındaki konuşmasında ısrarla kararın oybirliği ile alınmış olduğunu vurgulaması sebebiyle yeniden açıklama yapma gereği doğmuştur.

                Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan Kırsal Mahalle kanunu ve daha sonrasında çıkarılan Yönetmeliğe kriter konulmuş olmasına rağmen, AKP’li Belediye Başkanın kendi partilerinin döneminde çıkarılan kanunun koymuş olduğu kriterlere uymamakta direnç göstermesine karşı eleştirilerimiz olmuştur.

                Bize göre zaten Muğla'nın Büyükşehir olmaması ve eski beldelerin açık kalması, köylerin de mahalleye hiç dönüşmemesi gerekirdi. 6360 sayılı, “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 6 Aralık 2012 tarih, 28489 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Böylece Muğla dahil 13 ile, toplamda ise 30 İle büyükşehir statüsü verildi. 6360 sayılı kanunun yürürlük maddesi gereği, birçok hüküm, ilk mahalli idareler genel seçiminde kalan hükümler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2012’de 34.434 olan köy sayısı 30 Mart 2014 Türkiye yerel seçimleri ile yürürlüğe giren yeni büyükşehir yasası ile birlikte 18.214`e düşmüştür. Büyükşehir Belediyesi statüsü verilen 30 ildeki 16 bin 220 köy ve toplam 1583 beldenin tüzel kişiliği kaldırılmış, 1053 belde bir gecede mahalleye dönüştürülmüş, 27 tane daha ilçe belediyesi kurulmuştur. Seçime köylü olarak giren 16 bin 220 köy ve 1053 beldenin sakinleri seçimden sonra şehirli olmuştur. Köyler ve beldeler de mahalle olmuş, Köy ve belde statüleri kaldırılmıştır.

                Bu yasa çıkarılırken kimse köyde veya beldede yaşayanların görüşünü almamış, ama köylerin ve beldelerin malları ellerinden alınmıştır. Mahalleye dönüştürülen köy ve beldelerin ortak mallarına el konulmuş, meraları, işletmeleri, gayrimenkulleri yani köy veya beldenin ortak varlıkları tümüyle bağlandıkları belediyelere devredilmiştir.

               

                Tarih boyunca yapılamayan toprak reformu ve tarım reformunun yapılması ve topraksız köylüye toprak verilmesi gerekirken, köy varlıklarının özelleştirilmesine yol açan Büyükşehir Yasası’nın her geçen gün daha görünür olan yol açtığı sonuçların üstü, şimdi Kırsal Mahalle düzenlemesi ile örtülmeye çalışılmıştır. Nitekim düzenlemede kırsal mahalle olmayı talep edecek olan mahallelerin kamu arazileri ve köy statüsü varken köy ortak varlıklarının korunmasına veya iadesine ilişkin her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.

                Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği gereğince kırsal mahallelerinin nasıl belirlendiği anlatılmıştır. Kırsal mahalleler belirlenirken Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi, Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu, Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması, İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması, gibi maddeler göz önünde bulundurulmaktadır.

                2012, 2013 ve 2020 TÜİK verilerine göre il/ilçe merkezleri ve belde/köy nüfusları ile toplam nüfusa oranlarının 6360 sayılı kanunla bir gecede %22,7’den %8,7’ye düştüğü, belde ve köylerde yaşayan 10.545.502 kişinin artık şehirli sayıldığı görülebilir. 2020 verilerinde bu kez yasayla değil uygulanan politikalar sonucu yoksullaşma nedeni ile kır nüfusunun azalmaya devam ettiği görülmektedir.

                Yukarıdaki verilere bakıldığında, nüfusu azalmış köylerdeki vatandaşı hangi tarım politikalarınızla köylere geri döndüreceksiniz? Yoksa gerçek derdiniz kırsalda yaşayan köylü değil de, kırsala gelip yerleşen, yerleşecek olup da lüks villalar içinde yaşayacak yandaşlarınızın indirimli emlak vergisi, su, inşaat harcı ödemesini sağlamak mıdır?

                Kırsal mahalle tespiti yapmakla köylerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmeti hangi Belediye götürecek biliyor musunuz?

                Kırsal mahalle yapmak istediğiniz mahallelerdeki Köy muhtarlıklarına salt kırsal mahalle olması sebebiyle tüzel kişiliklerini bütçe ve harcama yetkilerini geri veriyor musunuz?

                 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olan mahalle ile olmayan mahalleyi bir tutmak Kanunun ya da Yönetmeliğin hangi maddesinde yazıyor? Yönetmelikteki kırsal mahalle tespitinde “belediye sınırları içinde benzer durumda olan yerler bakımından adalet, eşitlik ve genellik prensipleri de dikkate alınır” kriterini neden dikkate almıyorsunuz? İmar planı bulunan eski belde Belediyelerindeki imar planlarını yok mu sayacaksınız?

                Kavaklıdere ilçesindeki Çatak ve Çamlıbel Mahalleleri 2014 seçimleri sonrasında Belediye ve Valilik kararı ile iki ayrı mahalle olarak ayrılmıştır. Ancak eski belde belediyesi olan Menteşe ve Çayboyu Beldeleri Kavaklıdere Belediye Meclisi tarafından kırsal mahalle yapılmamış ve iş bu karar Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır. Yatağan ilçesinde aynı özellikte bulunan eski belde Belediyeler de aynı kanunun aynı ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle kırsal mahalle yapılmamıştır.

                Kırsal mahallelerinin belirlenmesinin belediyelere bırakılması, hükümetin beceriksizliğini belediyelere yüklemesinin bir başka yöntemidir. Bu hükümetin siyasal, ekonomik ve dış politika gibi hayatın her alanında yürüttüğü beceriksiz politikalar bu kez de yerel yönetimler konusunda da kendini göstermiştir

                Kendi çıkarttığınız kanunun ve Yönetmeliğin kriterlerini dikkate almıyor, almak istemiyorsanız, bize göre kapatın Yatağan Belediyesini Yatağan’ın 6 merkez mahallesi dahil 50 mahallesini de kırsal mahalle yapın ki gerçekten halktan yana olduğunuzu gösterin. Bu kırsal mahalle konusu siyasete alet olmayacak kadar ciddi ve önemli bir konudur.

                Yatağan halkı ile CHP ve İyi Parti Meclis üyelerini karşı karşıya getirmek şeklindeki bu siyasi hamlenize Meclis toplantısı sırasında alet olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Muğla’da şimdiye kadar kırsal mahalle konusu görüşülüp kabul edilen Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanan toplam 6  ilçeden (Menteşe, Dalaman, Köyceğiz, Ula , Kavaklıdere, Datça) 4 ilçe Cumhur İttifakı ile, 2 ilçede Millet ittifakı yönetimindedir. Bu ilçelerde sorunsuz bir şekilde Meclis kararları alındığı halde Yatağan ilçesinde bunu siyasi bir şov haline getirmenizi bu halk unutmayacaktır. Gerçek amacınızı er geç bu halk anlayacaktır. Bahsedilen kırsal mahallelerde halkımıza Kanunla bir gecede Büyükşehir olduktan sonra yaşattığınız mağduriyeti gidermek için gerçekten adım atmak istiyorsanız beldelerin statüsünün geri verilmesi için gerekli olan yasa değişikliği için mücadele veriniz. Uymak istemediğiniz tüm kriterleri kaldırıp, vatandaşın gerçek mağduriyetini gideriniz. CHP Meclis üyeleri olarak Meclise halktan yana getirilecek her önergeye evet diyeceğimizi, amacımız gerçekten halktan yana olarak düzenlenmiş kanun ve yönetmelikler hükümlerine uymak ve halkın yaşamını sürdürebileceği tüm lehe düzenlemelerden faydalanmasını sağlamaktır. Halk bizim partimizin özüdür, nesnesidir, öznesidir, bütünüdür “ denildi.

                                                                                                

Elif Ertan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner68