Girgin, İnönü Bulvarı’nı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı) Bir Kez Daha Meclise Taşıdı

Daha önce ‘’ ilçenin en işlek caddesi nasıl bu kadar güvensiz olur?’’ diyerek yazılı soru önergesi veren CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde konuyu doğrudan Bakan Adil Karaismailoğlu’na aktarmıştı.

Girgin, İnönü Bulvarı’nı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı) Bir Kez Daha Meclise Taşıdı

Girgin mahkeme bilirkişi heyetinin ‘’kamu yararı yoktur’’ kararından sonra  yeni bir yazılı soru önergesi ile konuyu Meclis gündemine bir kez daha taşıdı.

Girgin; ‘’Burada amaç kısıtlı kamu kaynaklarının etkin kullanılması için paydaşlarla beraber çalışarak; Yatağan’ın ihtiyaçları doğrultusunda kentin ulaşım problemleri çözmek, ticari kullanımına katkı sağlamak, sosyo-ekonomik olarak ilerlemesini sağlamak, kentin vatandaşlar tarafından erişimini kolaylaştırmaktır, ancak yapılan çalışma sadece araçların daha süratli gitmeleri için hazırlanan bir projedir.’’ Dedi.

GÜNLÜK VE EKONOMİK HAYATI ZORLAŞTIRDI

Girgin şunları söyledi: Karayollarının yaptığı projeyle kent merkezinde yer alan ve kenti ikiye bölen İnönü Bulvarındaki kavşaklar yerleri değiştirilerek yeniden yapılmıştır. Bu yeni kavşakları imal etmektense, mevcut kavşakları koruyarak işlevsellik kazandırmak, servis yollarını kaldırmak yerine servis yollarının gidiş geliş olarak ve kentin iki yakası arasında günlük ve ekonomik hayatı kolaylaştırıcı yaya hareketini unutmadan değerlendirmek yol üstü araç park yerlerini yönlendirmek hem daha az maliyetli, hem de Yatağan için daha ihtiyaca yönelik hazırlanan bir uygulama olacaktı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE PAYLAŞILMADI

Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ve Yatağan Belediye Başkanlığı işbirliği ile yürütülen ve Yatağan Geçiş Projesi olarak adlandırılan proje için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından; üst ölçek planlar ve ulaşım ana planı ile eşgüdümlü bir imalatın yapılması ve projeye UKOME Kurul Kararı alınması için projenin Muğla Büyükşehir Belediyesi ile paylaşılması konusunda Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne ve Yatağan Belediye Başkanlığına yazı yazılmıştır. Yapılan şifahi görüşmeler neticesinde projenin onay aşamasına gelmediği gerekçesi ile proje Muğla Büyükşehir Belediyesi ile  paylaşılmamıştır.

Ne zaman paylaşılmıştır?

Projeye yönelik imalat uygulamalarının büyük bir kısmı tamamlandıktan sonra Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümleri kapsamında projenin gürültü düzeylerinin incelenerek imar planı çalışmalarının yapılması için İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile proje paylaşılmıştır.

KAMU YARARINA AYKIRILIĞI MAHKEMECE TESCİLLENDİ

Sonrasında bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda dava konusu projenin bölgede uygulanan imar planlarına aykırı olduğu, İnönü Bulvarının kentin ortasından geçen ana arter olması sebebi ile  projenin konutlara ve diğer kentsel kullanımlara servis sağlanmasının dikkate alınmadığı, yapılan kavşak düzenlemelerinin hatalı olduğu, toplayıcı yolun iptal edilmesi sebebi ile oluşan yeni kullanımların trafik güvenliğini riske attığı, ulaşım ana planı yapılmış bir kentin ulaşım sisteminde yapılan değişiklikler için gerekli açıklamaların yapılmaması ve ilgili belediyeler ilgili koordinasyonun sağlanmaması sebebi ile projenin kamu yararına aykırı şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olmadığı tespiti ile rapor haline getirilmiştir.

Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor göz önünde bulundurularak Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından projeye yönelik Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmiştir.

GİRGİN ADİL KARAİSMAİLOĞLU’NA ŞU SORULARI SORDU:

1)            Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından projenin iptaline ilişkin açılan davaya yönelik şehir planlama alanında uzman bir kişi ve ulaşım alanında uzman iki kişi tarafından oluşan bilirkişi heyetinin, teknik ve bilimsel yöntemler ile hazırladığı bilirkişi raporunda da kamu yararına aykırı bulunan ve sonrasında yürütmeyi durdurma kararı verilen proje için harcanan para kamu zararı değil midir? Bu projeye yapılan yatırım maliyeti kim tarafından ödenecektir? Projeyi onaylayan ve uygulatan kişiler hakkında bir yaptırımınız olacak mıdır?

2)            Projenin iptali sonrasında alana yönelik nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz?

3)            Proje yapılırken genel planlama esasları, plan kademelendirmeleri, üst ölçek planlara uygunluğu, trafik analizleri, kavşak ihtiyaçları, ulaşım ana planı neden dikkate alınmamıştır?

4)            ‘’Yatağan Şehir Geçiş Projesi’’ olarak adlandırılan İnönü Bulvarına yönelik hazırlanan proje çalışmaları aşamasında neden diğer kurumların görüş ve önerileri dinlenmeden hayata geçirilmiştir?

 5)           Yapılan proje ile toplayıcı yollar iptal edilerek konutlar ve işyerlerinin direk otobana dönüşmüş yoldan cephe almasına sebep olunmuştur. Karayolları tarafından tesislere geçiş sağlamak amacıyla çıkarılan Yönetmelik neden yine Karayolları tarafından yönetmeliğe aykırı şekilde hayata geçirilmiştir?

6)            İnönü Bulvarı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı) Yatağanlıların trafik güvenliği ihtiyacı göz ardı edilerek, gerekli analizler ve kullanımlara yönelik yerinde incelemeler yapılmadan, trafik etütleri yapılmadan, yayalardan çok araçların kullanımı dikkate alınarak bir otoban haline dönüştürülmüştür. Otoban zihniyetiyle inşa edilen bu yolda yayalar ciddi tehlikelere maruz kalmakta, alt geçit-üst geçit gibi güvenli geçiş alanları sağlanmadan, zaten yeni yapılan proje ile hız limitinde artışlar yaşanan bu yolda düzensiz konumlandırılmış ve birbirini karşılamayan yaya geçitleri ile vatandaşların erişimi yapılmaktadır. Yayaların karşıdan karşıya güvenli geçişini sağlamak için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?

7)            Yatağan’ı ikiye bölen İnönü Bulvarından (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı) kentin iki yakası arasından geçişleri sağlayan Garaj Kavşağının kaldırılarak geçişler sekteye uğratılmıştır. Bu sebeple yayaların ve araçların diğer kavşaklara erişebilmek için trafikte harcadıkları zaman artmış ve kat ettikleri mesafe uzamıştır. Halkın kullanımı göz önünde bulundurulmadan yeni kavşaklar yapılması trafik güvenliği açısından sıkıntılar yaratmakta ve maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalar artmaktadır. Garaj Kavşağının yeniden açılması ve halkın erişimini kolaylaştırmak adına yapılan çalışma var mıdır?

8)            İnönü bulvarında yapılan proje ile asfalt seviyesi olduğundan daha da yükseltilmesiyle bulvar üzerinde bulunan konut ve iş yerleri ile kot farkları oluşmuş ve konutların ve işyerlerinin girişleri yoldan bir hayli düşük seviyede kalmıştır. Bu durumda işyerlerini ve konutları sular basmakta, yağan yağmurlar ile maddi hasarlar oluşmaktadır. Proje çalışmaları yapılırken oluşan kot farkları neden dikkate alınmamıştır? Oluşan su baskınları göz önüne alınarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için bir önlem almayı düşünüyor musunuz?

9)            Yaşanan kazalara sebebiyet veren ihmaller ve uygulamalara yönelik ilgili sorumlulara soruşturma açılmış mıdır?

Elif Ertan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner68