banner80

“HAMMADDEDEN SON ÜRÜNÜNE ÇİMENTO SANAYİ KİRLETİCİDİR”

SES Muğla Şubesi, Muğla’nın Yatağan İlçesi’ne bağlı Deştin Mahallesi ile Menteşe İlçesi’ne bağlı Bayır Mahallesi arasına özel bir firma tarafından kurulmak istenen Çimento Fabrikası’na Menteşe Belediyesi’nin ruhsat vermesine tepki gösterdi.

“HAMMADDEDEN SON ÜRÜNÜNE ÇİMENTO SANAYİ KİRLETİCİDİR”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Muğla Şubesi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, Menteşe Belediyesi’nin özel bir firmaya Çimento Fabrikası kurmak için ruhsat vermesine tepki gösterilerek, “Halkını düşünen, halkçı belediyecilik anlayışını savunduğunu söyleyen birlikte yönetme iradesini beyan eden bir belediyenin halkının yanında Çimento fabrikasına karşı çıkması da gerekmektedir” denildi.

SES Muğla Şubesi tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında çimento fabrikalarının tarihi, sağlık ve çevre açısından olumsuz etkileri anlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkemizde 1970’li yıllardan itibaren başlayan sanayileşmeye paralel olarak, sanayileşmenin çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri önemli boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin tabi ki sanayileşmeye ihtiyacı vardır, ama işin kolayına kaçarak daha çok para ve kar hırsıyla bu tesislerin verimli tarım arazilerine, yerleşim alanlarına, ana ulaşım yollarına yakın yapılması bu yörelerde önemli sağlık ve çevre sorunlarına yol açmaktadır. Menteşe ilçemizin, bayır mahallesi sınırları içerisinde açılması planlanan çimento fabrikasına ruhsat verilmesi ile halkımız çimento fabrikalarının neden olduğu halk sağlığı ve çevre sorunları ile karşı karşıya bırakılmış olacaktır. İnsan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkileri bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bu tür sanayi kuruluşlarının yerleşim alanları çevresine ve tarım arazilerine kurulmasına karşı, üzerine düşen yasal zorunluluğu ve toplumsal sorumluluğu yerine getirmeyenler yargı ve tarih önünde sonuçlarından kaçamayacaklardır.

“HAMMADDEDEN SON ÜRÜNÜNE ÇİMENTO SANAYİ KİRLETİCİDİR”

Çimento üretiminin her aşamasında farklı kirleticiler ortaya çıkar. Çimentonun pişirme aşamasında kullanılan fosil yakıtlar, son ürün olan çimentonun kendisi de bir kirleticidir. Çimento tozunda antimon, arsenik, kurşun, kadmiyum, krom, kobalt, bakır, manganez, nikel, talyum, kalay, vanadyum, çinko, berilyum, selenyum, tellür ve cıva bulunur. Son yıllarda çimento pişirme sürecinde gereken enerjinin fosil yakıtlar yerine alternatif yakıt olarak endüstriyel atıkların yakılması ile karşılanması yaygınlaşmaktadır. Başta sanayi atıkları olmak üzere atıkların, arıtma çamurlarının kullanılması endüstriyel atık miktarını azaltma ve tehlikeli atıklardan kurtulmanın çözüm yolu gibi sunulsa da, bu yöntem endüstriyel atıklardaki toksik metal ve organik bileşiklerin salınmasına neden olarak çevreye verilen zararı daha da artırmaktadır.

“YAŞAM ALANLARIMIZA, EKOSİSTEME ZARAR VERİCİDİR”

Çimento fabrikasının açığa çıkardığı çevreye yayılan her türlü zararlı gazlar, katı ve sıvı atıkları (emisyonu); sadece hava kirliliğine neden olmakla kalmayıp küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları, biyolojik çeşitlilik kaybı, azalmış ürün verimliliği ile sonuçlanan yerel ve küresel çevre etkisine sahiptir. Çimento üretimi ile oluşan toz ve gaz emisyon çevre sağlığı için zararlıdır. Çimento fabrikası emisyonu olan sülfüroksitleri ve nitrojen oksit, su ve diğer bileşenlerle reaksiyona girerek asidik bileşenler oluştururlar. Bu asidik bileşenler asit yağmurlarının temel bileşenidir. Yani çimento fabrikası emisyonu asit yağmurlarına neden olur. Asit yağmurları da tüm doğaya zarar vermekte, ormanların yok olmasına neden olmaktadır.

“ZEYTİN AĞACI YAPRAKLARININ YAPISI DEĞİŞMİŞ”

Çimento tozunun toprak kirletici etkisi fabrikadan bir kilometre uzaklığa kadar belirgin olmakla birlikte ikinci kilometrede de görülmüştür. Çanakkale’de yapılan araştırmalarda Çimento fabrikası bacalarından çıkan tozun zeytin ağaçlarına olumsuz etkisi sonucunda toz ile temas eden zeytin ağacı yapraklarının yapısı değişmiş, sürgün ve yaprak büyüme-gelişmesi olumsuz etkilenmiş, meyve sayısı ile gelişmesi bozularak önemli verim kaybı olmuştur. Olumsuz etki fabrikadan 500 metre uzaklıktaki zeytin ağaçlarında da görülmüştür. Araştırmacılar çalışmalarında saptadıkları olumsuzluk üzerine; “her ne kadar bacalarda filtreler olduğu yetkililerce belirtilmişse de, bunun yeterli olmadığı görülmektedir” saptamasını yapmaktadır.

“İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLER”

Çimento fabrikası emisyonu, sadece çevreyi kirletmekle kalmayıp alerjiden ölüme kadar uzanan bir yelpazede insan sağlığına da olumsuz etkiler yapmaktadır. Çimento üretim sürecinde oluşan emisyon insanların farklı organ ve sistemlerini etkilemektedir. Başlıca solunum sistemi hastalıkları, kanser, kalp hastalığı, ağır metal zehirlenmeleri, alerji ve enfeksiyon hastalıklarına neden olabilmektedir. Çimento üretimi, hem fosil yakıtların kullanılması hem de hammaddelerin işlenme süreci nedeniyle, çevreye büyüklü küçüklü çeşitli parçacıkların saçılması ve ağır metal kirlenmesine neden olmaktadır. Yapılan çalışmalar ile çimento fabrikalarının çevresinde ağır metal yoğunluklarının daha fazlaolduğunu gösterilmiş ve çimento fabrikalarının çevre için ağır metal emisyon kaynağı olduğu bildirilmiştir. Yatırımcılar bunun az miktarda ve önemsiz olduğunu söylemektedirler. Çimento fabrikalarından doğaya yayılan ağır metallerin bazı sanayi tesislerinden daha düşük yoğunlukta olması zararsız olduğu anlamına gelmez. Ağır metallerin düşük seviyelerde olmasına rağmen insan sağlığı açısından zararlı etkileri birikime bağlı olarak zamanla ortaya çıkmaktadır. Örneğin kurşunun vücutta yıllar içerisinde birikmesi sonucu beyinsel fonksiyonlar olumsuz etkilenmekte zihinsel ve sinirsel hastalıklara neden olmaktadır. Ağır metalle kontamine olmuş topraklarda yetişen bitkilerde kromozom yapısında bozulma gibi DNA hasarları görülmekte, mutasyonlar ve biyokimyasal değişiklikler ortaya çıkmaktadır.

“SAĞLIKLI BİR YAŞAM HAKKINI SAVUNUYORUZ”

Çimento fabrikaları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde “kirletici vasfı yüksek tesisler” kapsamında değerlendirilmiştir. Kirletici vasıfları yüksek çevre ve halk sağlığı için bu kadar zararlı bir tesisin tarımsal alanların bulunduğu yemyeşil doğa içerisine, yerleşim yerlerinin yakınına yapılmak istenmesi ve buna ruhsat verilmesi çevre ve doğa katliamı ile halk sağlığı sorunu yaratacağı kaçınılmazdır.

“SES BU SORUMSUZLUĞA SESsiz KALAMAZ”

Sağlığın ve Sağlıklı bir çevrede yaşamanın hak olduğunu savunan sağlık alanında örgütlü olan sendikamız SES bu sorumsuzluğa SESsiz kalamaz. Yaşam hakkına karşı bu sorumsuz tutumdan bir an önce vazgeçilmelidir. Ruhsatı veren Menteşe Belediyesi acilen bu hatasını kabul edip ruhsatı iptal etmelidir. Daha da önemlisi halkını düşünen, halkçı belediyecilik anlayışını savunduğunu söyleyen birlikte yönetme iradesini beyan eden bir belediyenin halkının yanında Çimento fabrikasına karşı çıkması da gerekmektedir.”

Elif Ertan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner68