Kent Konseyleri

Kent Konseyleri

Kent Konseyleri

Kent Konseyleri, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek üzere sivil toplum kuruluşlarıdır.

Tanımdan da anlaşılacağı gibi kent konseylerinin çalışma alanları oldukça geniştir.

Kent konseyleri, o kentin sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve resmi kurumlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen seçimlerle oluşmaktadır.

Kent konseyleri, her ne kadar belediyelerin girişimiyle kurulsa ve ekonomik kaynakları belediye tarafından temin edilse de belediyelerin arka bahçeleri değildir. Kimilerinin sandığı gibi belediyelerin başında “Demokles,in kılıcı” da değildirler.

Konseyler, siyaset üstü kuruluşlardır. Bu, güvenilirlikler açısından son derece önemlidir. Onlar, tüm siyasi kurumlara eşit uzaklıkta olmak zorundadırlar. Ancak bu,  siyasetçilere sırtını dönmek anlamına gelmemelidir. Konseyler işlerini tam yapabilmek için herkesle olduğu bibi siyasetçilerle de sıcak iletişim kurmak zorundadırlar.

Konseyler, Türk Demokrasisinde çok yeni kuruluşlar olmalarına karşın, şimdiden kentlerin gelişiminde ve sorunlarının çözümünde oldukça önemli hizmetler vermeye başlamışlardır.

Aslında kent konseyleri, hem devlet görevlilerinin, hem de yerel yöneticilerinin iş kolaylaştırıcılarıdırlar. Çalışmalarıyla kent yöneticilerine ufuk açmak, yol göstermek zorunda oldukları gibi yönetişim kavramını tabana yaymakla da yükümlüdürler. Konseylerin, başarıya ulaşmada en önemli organları kuşkusuz meclislerdir. Konsey yürütme kurulu yanında, kentin çocuklarının, gençlerinin, engellilerinin, kadınlarının oluşturdukları meclisler, çalışmaların tabana yayılmasında son derece önemli görevler üstlenmektedirler.

Kent konseyleri, Muğla,mızda da hızla yaygınlaşmaktadır. Ula ve Kavaklıdere dışında tüm ilçelerimizde kent konseyleri kurulmuş, hatta çok da önemli çalışmalar yapmaya başlamışlardır.

Muğla Kent Konseyleri, geçtiğimiz aylarda kendi aralarında bir birlik oluşturarak, Muğla Kent Konseyleri Birliği,ni kurmuşlardır. Amaç ilimizin sorunlarını bir bütün olarak da ele alarak çözüm olanaklarını araştırmaktır. Kuruluşu birkaç ay olmasına karşın Kent Konseyleri Birliği, Muğla,yı değişik ulusal platformlarda temsil etmiş; ayrıca belirsizliğiyle dev bir soruna dönüşebilecek “Büyük Åžehir Belediyesi” konusunda panel düzenlemiş ve elde edilen bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştır.

Muğla Kent Konseyleri Birliği,ni oluşturan konsey temsilcileri, geçen cumartesi (04 Ağustos 2012) günü Akyaka,da yeni bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda, özellikle karşı karşıya kaldığımız çevre sorunları tartışılmış ve çözümler üretebilmek için güç birliği yapılmasına karar verilmiştir.

Her kentin kendine özgü sorunları olduğu gibi başka kentlerle de ortak sorunları da var. İletişimin ve ulaşımın bu denli hızlandığı günümüzde artan sorunları el ele vererek, sokağımıza, mahallemize köyümüze, kasabamıza, şehrimize sahip çıkmamız gerekmektedir.

Çocuklarımızı canımızda çok sevdiğimizi söylerken onlara yaşanası bir şehir bırakmak için bir şey yapmamak gaflettir. Çok değil 10 -15 yıl sonra bugünden daha kötü bir sosyal kültürel ve doğal çevrede yaşamak istemiyorsak sorunlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Kent konseyleri, bunun için çok önemli buluşma noktalarıdır. Orada kişisel çıkarlar yok, toplum çıkarları; ben duygusu yok, biz duygusu vardır. Orada “neyi, ne kadar yapabiliyorsan o kadar dene!” anlayışıyla geliştirilen bir katılımcı, ortaklaşa hizmet anlayışı vardır.

Yaşadığı yere sahip çıkmayanların, başkalarının aldığı kararlara boyun eğmekten başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Yalnızca eleştirerek kentli olunmaz. Elimizi taşın altına sokmamız gerek.

Yaşadığımız kentin konseylerine katılalım, oralarda çalışalım ki kentlerimiz daha bir yaşanası kent olsun.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner90