Kılıçdaroğlu'nu da Boş Geçmediler

Kadrolu işçi ihtiyacı, özelleştirme, taşeronlaşma ve eşit işe eşit ücret gibi konulardaki mücadelelerini her platformda sürdüren Maden-İş ve Tes-İş sendikaları Yatağan şubeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yatağan'a gelişini de değerlendirdi. Enerji ve maden sektöründe yaşanan sorunları sunulan dosyayla Kılıçdaroğlu'na ileten sendika şube başkanları bu konuda yardımı dokunacak olan herkesle diyalog kurmaya hazır olduklarını belirttiler.

Kılıçdaroğlu'nu da Boş Geçmediler
 Tes-İş ve Maden-İş sendikaları Yatağan şubeleri, maden ve enerji sektöründe çalışan işçilerin sorunlarına çözüm bulmak  amacıyla sürdürdüğü mücadelelerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yatağan ziyareti sırasında da sunulan dosyayla devam ettirdi. 

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği açılış öncesi kadrolu işçi ihtiyacı, özelleştirme, taşeronlaşma ve eşit işe eşit ücret gibi konuları içeren dosyayı Genel Başkan'a sunan Maden-İş Sendikası Yatağan Şubesi Başkanı Süleyman Girgin ve Tes-İş Sendikası Yatağan Şubesi Başkanı Fatih Erçelik yapılan açıklamayla dosyanın içeriğini gazetemizle paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre işçi sorunlarını 4 ana başlık altında özetleyen dosyanın içeriği şu şekilde;

Enerji Ve Kömürün Önemi

Örgütlü bulunduğumuz GELİ Müessese Müdürlüğü, Yatağan-Yeniköy-Kemerköy Termik Santrallerinde enerji üretiminde kullanılan kömürü temin etmekle beraber, yöremizin ısınma amaçlı kömürlerini de sağlamaktadır.

Ülkemizin Petrol ve Doğalgaz kaynaklarının yok denecek kadar az olması, bu kaynakların dünyada da sınırlı olması, kendi kaynağımız olan kömürün önemini bir kat daha arttırmaktadır.

Ülke olarak her geçen gün Enerji ihtiyacımız artıyor ve kullandığımız Enerjinin yarıdan fazlasını ithal kaynaklardan elde ediyoruz.

Bundan dolayıdır ki gözbebeğimiz gibi olan kurumlarımızın Ülke ekonomisine katkısı büyük olmasına rağmen yatırım ve işçi alımı yetersizliği nedeniyle Üretim noktasında sorunlar yaşanmaktadır.

Kadrolu İşçi İhtiyacı

Müessesemizin yükü giderek artmakta ancak personel ihtiyacı karşılanmamaktadır. 

İlçemiz Yatağan'da kurulu bulunan TKİ'ye bağlı GELİ Müessesesi ve ona bağlı  YLİ İşletmemizde 1990'lı yıllarda 2500 olan işçi sayısı bugün itibari ile 700 dolayına gerilemiştir. 

Kurumumuza emekli olan personelin en fazla % 50'si kadar işçi alınabilmektedir.

Yeni kuşaklar yetiştiremeden emekli olan kalifiye işçilerimizle birlikte yılların birikimi ve tecrübesi de heba olmaktadır.

Enerjide kömürün öneminin arttığı son yıllarda işyerlerimize kadrolu kalifiye işçi alınmadığı taktirde enerji güvenliğimizin de riske gireceğini düşünüyoruz.

Ağır ve tehlikeli işkolu kapsamında olan işyerlerimize kadrolu işçi alınamamasından ve çalışma şartlarından dolayı mevcut çalışanlarımızın iş kazaları riskleri artmaktadır.

Diğer yandan personel azalmasından dolayı meydana gelen iş açığı ise hizmet alımı yöntemi ile yürütülmektedir.

Hizmet alımı diye anılan yöntem üretim ve hizmetin hem kalitesini hem de verimliliğini olumsuz etkilemektedir. 

Süreklilik arz etmeyen, sorumluluğu olmayan ve belli bir tecrübeden yoksun bir şekilde hizmet alımı yöntemi ile işyerlerimizi geleceğe taşımanın mümkün olmayacağını düşünüyoruz.

Bu düşünceler ışığında işyerlerimize sorumluluğu ve sürekliliği olan kadrolu işçi alınması istiyoruz.

Kadrolu işçi alımında da 2006 yılında Zonguldak kömür ocaklarında uygulanan yöntem ile yöremize ve özellikle de istimlak alanı içinde kalan yerlerimize öncelik tanınmasını istiyoruz.

Kamulaştırma mağdurlarına yönelik genelgelerde yapılan değişiklikler yöreden işçi alımının önünü açmıştır. Ancak bölgemizde kurulu bulunan santral ve kömür ocaklarımızın idamesi için işçi alımını kısıtlayan genelgelerin de mutlaka değiştirilmesini istiyoruz.

Kamulaştırma mağduriyetinin sadece TKİ de değil Enerji üretiminde kömürü kullanan Termik Santrallerinde de geçerli olması istiyoruz.

Bu anlamda yıllardır kangren haline gelen Kamu Kurumlarına işçi alınmasına getirilen kısıtlamaları içeren kararnamelerin de değiştirilmesini bekliyoruz.

Sorunun çözümü için KİT Genel Yatırım ve Finansman kararnamelerindeki işçi alımına getirilen “Emekli olanın yerine en fazla      % 50'si kadar işçi alınabilir” kısıtlamasının “Emekli olanlar kadar işçi alınabilir” şeklinde değiştirilerek giderilmesi hususunda TBMM'de çalışmalar yapılmasını istiyoruz.

Enerji'de Özelleştirme Ve Taşeronlaştırma Uygulamalarının Sakıncaları 

Hükümet ve Özelleştirme İdaresi tarafından Elektrik sektöründe 2013 yılında Elektrik Üretim ve bunlara kömür sağlayan kuruluşların özelleştirilmesi ile ilgili ihalelerin yapılacağı ve 2013 yılı sonuna kadar bu kuruluşların devrinin gerçekleşeceği açıklamaları yapılmaktadır.

Türkiye Maden-İş Sendikası olarak Ülkemizde yapılmaya çalışılan tüm özelleştirmelerin Uluslararası sermayenin dayatmaları ile yapılmaya çalışıldığı neticesinde ise Ülke içerisinde hakimiyetin bu çok uluslu

şirketlere geçeceğini ve bağımsızlığımız noktasında tehlike arz edeceğini biliyoruz.

Özelleştirmelerin gerçek amacının Ulus devletinin dolayısıyla toplumun refahı için olmadığını çok Uluslu şirketler ile bunlarla işbirliği içerisindeki şirketlere peşkeş olarak görüyoruz.

Gerek özel Tekellerinin önünün açılması, gerek işsizliğin artışına neden olması, gerekse bağımsızlık olgusunun zedelenmesi nedenleri ile özelleştirmelerin Anayasal açıdan da sorgulanmasını istiyoruz.

Biz çalışanlar hem Ülkemiz geleceğini ilgilendiren, hem de geleceğimiz olan çocuklarımızı ilgilendiren, özelleştirmelerin Ülke gündeminden kaldırılması için TBMM yeni bir yasa çıkarılmasını da istiyoruz.

Eşit İşe Eşit Ücret

Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile Kamu İşverenleri Sendikası arasında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü İşyerleri için akdedilecek olan 14.üncü dönem (01 Ocak 2013-31.12.2014) İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde;

1-Eşit işe eşit ücret ilkesinin esas alınması,

2- Madenci riski,

3- Vardiya zammı,

4- İş riski ve İş güçlüğü gibi maddelerin Toplu İş Sözleşmesinde yer alması maden işçileri için önem arz etmektedir.

Maden İşçileri olarak yukarıda değindiğimiz konularla ilgili katkılarınızı bekleriz.

 

 

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2013, 20:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER