“MUĞLA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ”NDEN CEVAP VE DÜZELTME

"Demeç Gazetesinde yayınlanan, 26.07.2019 tarihli "Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden çifte standart iddiası" başlıklı, gerçek ile alakası olmayan haber ile müvekkilim MDSYB hakkında asılsız ithamlarda bulunulmuş olup, gazetecilik ilkeleri çiğnenmiştir.

“MUĞLA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ”NDEN CEVAP VE DÜZELTME

Yazı içeriğinde yanlış ve yanlı haberlere yer verilmiş, konu ile ilgili olarak Birliğimizin görüş ve bilgisine başvurulmadan gerçek olmayan iddialarla MDSYB'ni zan altında bırakmak amacıyla haber yapılmıştır.

Unutulmamalıdır ki, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun basın meslek ilkelerine aykırı yayınlanan, adalet ve tarafsızlığa aykırı olarak yapılan, kişi ya da kuruluşları aşağılayıcı yalan haberler ile özel amaçlara hizmet eden haberlerin hukuk önünde korunması mümkün değildir.

Muğla İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa istinaden hazırlanan 26/08/2016 tarihli 29813 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren İslah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurularak faaliyetlerini sürdürmektedir. Anılan mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe giren Anasözleşme hükümlerince, gönüllü olarak damızlık birliği üyeliğine başvuran tüm gerçek veya tüzel kişiler bakanlıkça belirlenen çerçevedeki aidat ve hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. Bu ve diğer yükümlülüklerle ilgili bilgi üyeliğe gönüllü olarak başvuran tüm gerçek veya tüzel kişilere üyeliğe kabul işlemi öncesinde verilmektedir. Birliğin en yetkili organı olan Genel Kurul alınan karar ile anılan aidat ve hizmet bedellerinin tahsilat yetkisi ve sorumluluğu da Yönetim Kuruluna verilmiştir. Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde MDSYB Yönetim Kurulu bu tahsilatları gerçekleştirmekle, birlik üyeleri ise bu aidat ve bedelleri süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Tüm bu iş ve işlemler Tarım ve Orman Bakanlığının izin, talimat ve kontrolleri çerçevesinde kayıtlı ve resmi şekilde yapılmaktadır.

Üyelerimizin, yetiştiricilerimizin ve kamuoyunun aklında som işareti yaratmak, birliğimizin itibarını zedelemek amacıyla yapılan 26.07.2019 tarihli asılsız haberinizde ise; sadece belli bir bölgede bu işlemin yapıldığı yer almaktadır. Tüm bilgilendirme ve uyarılara rağmen 2017 yılı ve önccsine ait borcunu ödememekte ısrar eden MDSYB üyesi 231 kişi hakkında meri mevzuatın ve Türk Ticaret Kanunun yüklediği sorumluluk gereği yasal takip İşlemleri başlatılmıştır.

Tüm bu açıklamalarımız ışığında, müvekkil MDSYB'nin sürdürdüğü kamu hizmetlerinin olumsuz yönde etkilenmesini amaç edinen ve müvekkilin ticari itibarını zedeleyen, kamuoyunda gerçeklikten uzak bir algı yaratmak amacı güden yazınız hakkında tüm gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

Bu ve benzeri haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Muğla İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Haber Merkezi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner56