banner80

Muğla’da ki sağlıkçılardan ek gösterge zammının hekimlerle sınırlı tutulmasına tepki

Hekimlere ek gösterge düzenlemesi Meclis’te kabul edildi. Muğla’da ki sağlıkçılar tarafından düzenlemenin bütün sağlık çalışanlarını kapsamaması tepkiye neden oldu. Sağlıkçılar adına açıklama yapan SES Muğla Şube Başkanı Nazlı Tepeli, “Biz Sağlık Emekçileri farklı unvanlarda olsak da hizmeti beraber yürütmekteyiz. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın” dedi

Muğla’da ki sağlıkçılardan ek gösterge zammının hekimlerle sınırlı tutulmasına tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri sırasında hekimlere ek gösterge zammı AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin oylarıyla kabul edildi.

Kanun teklifine eklenen ek gösterge zammıyla, pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira verilecek. Ancak ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimler ve hemşireler için yapılacağı bilgisi sağlıkçılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde buluşan; Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Muğla Şubesi, Muğla Tabip Odası, Genel Sağlık İş Muğla Şubesi, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Muğla Ailesi Sağlığı Elemanları Derneği üyeleri, ellerinde “Sağlık ekip işidir”, ”Sağlık hizmeti bütündür, ayrıştırılamaz” yazılı dövizlerle basın açıklaması yaptı. Sağlıkçılar adına SES Muğla Şube Başkanı Nazlı Tepeli okudu.

“ELDE EDİLEN KAZANIMLAR YETERSİZDİR”

Tepeli şöyle konuştu:

“1 Aralık günü TBMM genel kurulunda kabul edilen teklifle emekli tabip ve diş tabiplerinden uzman olanlara 17 bin gösterge rakamı yerine 40 bin, uzman olmayanlara 13 bin gösterge rakamı yerine 33 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıkları ile birlikte ilave ödeme yapılacağı düzenlenmiştir. İkinci düzenleme ile de, döner sermaye ek ödemelerinde eğitim görevlileri için en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410’un dan yüzde 770′ ine uzmanlar için yüzde 335′ ten, yüzde 695e pratisyen tabipler için de yüzde 180′ den yüzde 450′ ye arttırılmış, ödemeler sağlık bakanlığı bütçesinden garanti ödeme kapsamına alınmıştır. Yıllarca yürüttüğümüz mücadelelerin sonucu elde edilen bu kazanım yetersizdir. Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir.

“SAĞLIK EKİP İŞİDİR”

Buna rağmen yürütülen mücadelenin ve talebin görülmesi açısından bir başlangıçtır. Bugün açıklanan sözlerin takipçisi olacağız. Yıllardır tüm sağlık emekçileri için 3600-7200 arası ek gösterge talep etmekteyiz. Bakanın açıklamasında ek gösterge düzenlemesinin sadece hekimler için yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yoksulluk sınırının çok altında, açlık sınırınınsa biraz üzerinde maaş alan sağlık emekçilerinden sadece hekimlere yönelik maaş artışı ifade edildi. Söz konusu değişiklik müstakil bir kanun teklifi olmadığından gerekçesi bulunmamaktadır ve hiçbir ihtisas komisyonunda görüşülmemiştir. Dolayısıyla adeta bir oldubitti şeklinde gerçekleşmiştir. Ancak; Sağlık Bakanının kaçırdığı bir nokta var. Sağlık ekip işidir. Bir düzenleme yapılacaksa ekibin her bireyi için adil bir şekilde yapılmalıdır. Ekip arasında derin uçurumlar yaratacak düzenlemeler yapılmamalıdır. İş barışını bozan bu tarz ayrımcı düzenlemeler sağlık alanındaki sorunları çözmek bir yana daha da derinleştirmektedir.

“YAN YANA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Biz Sağlık Emekçileri farklı unvanlarda olsak da hizmeti beraber yürütmekteyiz. Kimse ekip halinde sağlık hizmeti sunduğumuzu unutmamalıdır. Pandemi dönemi özellikle göstermiştir ki, tüm sağlık hizmeti veren Sağlık Emekçileri çalışmada, izin kullanmada ‘Sağlık Personeli’ olarak değerlendirilip aynı kategoriye alınırken ödemelerde ayırım yapılmış olması kabul edilemez. Biz Sağlık Emekçileri her türlü mücadeleyi birlikte sürdürmeye, alanda da iş yerinde de birlikte çalışmaya ve yan yana yürümeye devam edeceğiz.

“BURADAN SESLENİYORUZ”

Buradan Sağlık Bakanı’na, hükümete ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilere sesleniyoruz. Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emekliliğe yansıyacak temel ücretleri yoksulluk sınırı üzerine çıkarılsın. Yıllardır sözü verilen ek gösterge 3600’den başlayarak kademeli olarak 7200’e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulansın. Sağlık Bakanı’nın açıklamasında yer alan hekimlere yönelik maaş artışı ayırım gözetilmeksizin tüm sağlık emekçileri için uygulansın.

“BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ”

Hasta bakımını ve tedavisini yürüten hemşirenin, ebenin, görüntüleme alanında çalışan radyoloji teknikerlerinin, her türlü tetkikleri çalışan laborantların, eczacıların, psikologların, fizyoterapistlerin, odyometrislerin, acil tıp teknisyenlerinin, aile sağlığı çalışanlarının, sağlık hizmeti üretiminde aktif rol alan hastabakıcıların, şoförlerin, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının emeğinin göz ardı edildiği, is barışını bozan ve ayrışmaya yol açan bu düzenlemeyi kabul etmiyoruz. Bütün bu meslek gruplarının emeğinin yok sayıldığı bir sistemde sağlık hizmeti üretilemez.

“HAKLARIMIZI ALINCAYA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerine buradan bir kez daha sesleniyoruz. Hiçbir hak ve menfaatimizi korumayan hatta her geçen gün daha fazla mağdur eden örgütlerden desteğinizi çekin! Emeğimizi, haklarımızı hiç kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Sağlık ekibinin her bireyi için haklarımızı alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. Yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak temel ücret talebimiz konusunda daha fazla duyarlılık göstererek eylem ve etkinliklerimizi büyüteceğiz.”

Elif Ertan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner68