Özelleştirme Resmi Gazetede

Özelleştirme Yüksek Kurulu Yatağan,Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile GELİ (Güney Ege Linyitleri İşletmesi) ve YLİ (Yeniköy Linyit İişletmesi)’nin 31 Aralık 2016 tarihine kadar özelleştirilmesi yönünde aldığı kararı bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Özelleştirme Resmi Gazetede
 Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (KEAŞ), Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YEAŞ) ve her iki şirket tarafından kullanılan Elektrik Üretim AŞ ve Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) ve işletmeye bağlı Yeniköy Linyitleri İşletmesi (YLİ) ve anılan işletmelerce kullanılan taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararlarına göre;  KEAŞ, YEAŞ ve anılan şirketler tarafından kullanılan Elektrik Üretim AŞ ve Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar Özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Kurul ayrıca, Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) müessesesi ve işletmeye bağlı Yeniköy Linyitleri İşletmesi (YLİ) ile  işletmelerce kullanılan taşınmazların ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) adına kayıtlı 10413, 32234, 20058131, 20068010, 62689, 11081, 7390, 64436, 20060472, 20058130 ve 200902506 numaralı ruhsatların ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verdi.

KEAŞ'a ait Kemerköy Termik Santrali, YEAŞ'a ait Yeniköy Termik Santrali ve YLİ tarafından kullanılan taşınırların "varlık satışı", Kemerköy ve Yeniköy termik santralleri tarafından kullanılan taşınmazlar ve YLİ'nin üzerinde bulunduğu taşınmazlar ve işletmece kullanılan taşınmazların "varlık satışı" veya "kullanım izninin devri",  TKİ adına kayıtlı 10413, 32234, 20058131 ve 20068010 numaralı ruhsatların ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının da "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesi kararlaştırıldı.

YEAŞ'a ait Yatağan Termik Santrali ve GELİ tarafından kullanılan taşınırların "varlık satışı", Yatağan Termik Santrali tarafından kullanılan taşınmazlar ile GELİ'nin üzerinde bulunduğu taşınmazların yanında işletmece kullanılan taşınmazların "varlık satışı" veya "kullanım izninin devri", TKİ adına kayıtlı 62689, 11081, 7390, 64436, 20060472, 20058130 ve 200902506 numaralı ruhsatların ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesi karara bağlandı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2016 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

ÖYK, Gayrimenkul AŞ'ye ait İzmir-Konak'taki bazı gayrımenkullerin 156,2 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ'ye satışını da onayladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2013, 11:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER