OSMANLI’DA ÖLÜM ÇOKTUR

 Biliyorsunuz, Türk milliyetçilerinde ve İslamcılarında hep Osmanlı İmparatorluğu özlemi vardır. İmparatorluğun 600 yıllık saltanatının simgesi padişahların portreleri süsler onların duvarlarını.
Bu Osmanlı sevgisini resmi ideoloji de yineler; okullar onların kahramanlıklarını vs. anlatır. Peki, ‘şanlı miraslarıyla övünülen ve aynı zamanda hilafet makamının da temsilcisi durumunda olan Osmanlı padişahları örnek alınması gereken ‘kahramanlar’ mıydı, yoksa başka şey miydi..?
Osmanlı saraylarında yaşananlar bu soruyu aydınlatabilir. Eceliyle ölen Osmanlı padişahının çok az olduğunu söylersek, ‘şanlı geleneğe’ biraz ışık tutmuş oluruz.
Zaten bir müddet sonra Fatih Sultan Mehmet ünlü ‘Kanunname’siyle “devletin bekası için” baba, kardeş, amca, anne vs. akrabaları öldürme hakkını yasallaştırır.
Kuruluşla başlayan gelenek
Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’le birlikte aile içi cinayetler dizisi başladı. Osman Bey, öz amcası Dündar Bey’i kendi elleriyle boğarak öldürdü ve cesedini sergiledi.
Birinci Murat hızını alamadı
I. Murat, babadan oğula gecen saltanat geleneğini bozarak, padişah olması gereken ağabeyi Halil’i öldürüp tahta geçti, sonra diğer kardeşi İbrahim’i de öldürttü. Daha sonra öldürecek kardeş ya da akraba bulamayınca, öz oğlu Savcıbey’i öldürüp cesedini şehrin merkezine astı.
Soy kurutucu Yıldırım Bayezid
Yıldırım Bayezid'in tahta geçtikten sonra yaptığı ilk iş, on kardeşini vahşice boğazlatmak oldu. Zaten “Yıldırım” ünvanını, kardeşlerini öldürmekteki çeviklikten dolayı almıştır. Yıldırım Bayezid Timur’a esir düşünce, kısa bir süreliğine onun yerine geçen oğlu Çelebi Mehmet, kardeşi İsa’yı boğdurttu.(fetret devri)
İkinci, birinciyi aratmadı
II. Murat tahta geçince Osmanlı cinayet geleneğini sürdürdü. Kardeşi Mustafa’yı öldürttü, diğer kardeşlerinin gözlerine ‘mil’ çektirdi. Amcası Mustafa’yı kendi elleriyle öldürüp ibret olsun diye cesedini Edirne surlarına astırdı. Daha sonra alelacele bir ferman yayınlayarak ahaliyi amcasının cesedini izlemeye zorladı. Ceset, asıldığı yerde çürüdü.
Bebek öldürten Fatih
İstanbul’u fethiyle ünlenen, kimi çevrelerce Atatürk’ten daha büyük kabul edilen, İslamcılar ve milliyetçilerin adeta kutsal bir aziz olarak sundukları Fatih Sultan Mehmet’in kundaktaki kardeşini boğdurarak öldürttüğünü biliyor muydunuz..?
Fatih, saltanat ailesi cinayetlerini yasallaştırmasıyla ünlenmiştir.
Ölüm Cem’i İtalya’da buldu
Fatih öldükten sonra iki oğlu hayatta kaldı: II. Bayezid ve Cem. Tahtı II. Bayezid alınca, Cem İtalya’ya kaçtı. Bayezid İtalya’ya kaçan kardeşinin peşini bırakmadı. Önce Cem’in ülkede kalan çocukları Oğuz, Han, Ahmet ve Paşa’yı öldürttü. Daha sonra rüşvet ödeyerek İtalya’da yaşayan kardeşi Cem'i boğdurttu.
Yavuz’un heybesinde insan kellesi
Sadrazamının kellesini kendi elleriyle kestikten sonra kanlı kelleyi aylarca yanındaki heybesinde taşıyan Yavuz, işe kardeşleri Şah, Alem şah, Mahmut ve Mahmut’un oğulları Mehmet, Musa, Emin, Orhan ve Osman’ı boğdurtmakla başlamıştı. Sonra büyük ağabeyi Korkut’u öldürdü. Kardeşi Ahmet’le yaptığı Yenişehir savaşını kazanınca kardeşini ağır ağır işkence ederek öldürttü, ölüsünü sergiledi. Amcasının Bursa’da bulunan beş oğlunu İstanbul’a getirterek öldürttü ve böylece kendisinden başka soyunda insan bırakmadı. Yavuz ayrıca 50 bin Alevi’yi öldürtmekle de nam salmıştır.
‘Talihsiz’ padişah I.Süleyman (Kanuni)
kendisinden önceki padişah babası bütün soyunu yok ettiği için öldürecek akraba kalmayınca , araştırdı, soruşturdu, nihayet Rodos adasında yaşayan Fatih’in torununu (yani Cem’in oğlunu) buldu ve öldürttü. Öldürecek akraba bulamama konusunda en şanssız padişahtır Kanuni Sultan Süleyman.(ama daha sonraki yıllarda kendi oğlu Mustafa'yı öldürdü)
Kanuni’nin kanlı kanunu
İslamcıların ‘iki cihanın padişahı’ olarak andıkları Kanuni Sultan Süleyman’ın Osmanlı saltanatının en vahşi padişahı olduğunu biliyor muydunuz..? Kendi öz oğlunun öldürülmesini zevkle izleyen bir insan nasıl yüceltilebilir..?
Cellat bile Mustafa’ya acımış, onu öldürmek istememiş, Kanuni öfkeyle celladın üzerine yürüyerek oğlunun asılmasına yardım etmişti. Babasının gaddarlığına tanık olan Kanuni’nin ikinci oğlu Bayezid, korkup İran’a kaçtı. Kanuni İran’a rüşvet vererek bu oğlunu da İran’da boğdurttu. Bununla yetinmeyen Kanuni İran’da yaşayan Bayezid’in dört çocuğunu da (öz torunlarını) öldürttü. İşte örnek adalet..!
Yeni rekorlar kırılıyor
III. Murat tahta geçer geçmez 5 kardeşini öldürttü. Ama kardeş cinayetleri rekoru III. Murat’ta değil, III. Murat’ın yerine tahta geçen oğlu III. Ahmet, babasının öldüğü gün tam 19 kardeşini boğazlattı. Öldürecek kardeş, akraba kalmayınca kendi öz oğlunu uykuda boğdu.
Öz anneye işkenceli ölüm
IV. Murat ise,4 kardeşini öldürttükten sonra, öldürülecek akraba bulamayınca annesi Kösem Sultan’ı işkence ederek öldürttü.
IV. Murat’ın yerine geçen IV. Mustafa ise önceki padişah olan III. Selim’i öldürdü. Cesedini kazıklara çakarak yaban hayvanlarına yem yaptı.
Her tür akraba cinayeti var
IV. Mustafa III. Selim’i sarayda vücudunu kılıçla parça parça doğrayıp öldürdükten sonra, tahtta uzun süre kalamadı. Onun yerine geçen II. Mahmut Osmanlı geleneğini sürdürdü. Tahta geçer geçmez IV. Mustafa’yı öldürmekle siftah etti. Sonra IV. Mustafa’nın annesini zehirletti. Bursa’da sürgünde ölen III. Mustafa’nın karısını ve çocuklarını İstanbul’a getirterek boğdurdu.
Cinayetler sürüp gitti. Bu cinayetler zincirine Yedikule zindanlarında Yeniçeriler tarafından ırzına geçildikten sonra işkenceyle öldürülen Genç Osman’ı, zehirlenerek öldürülen Sultan II. Ahmet’i ve yüzlerce veziri ekleyebiliriz.
Anlattıklarımız denizde bir damla gibi. Babalarını, annelerini, kardeşlerini, amcalarını, çocuklarını ve torunlarını iktidar uğruna kendi elleriyle öldüren bir geleneğin, halklara ne yapacağını veya yaptığını ise varın siz hesap edin.
İşte miras bu. İsteyen sahip çıksın.. Ama benden uzak dursun...
(T. A. Onar'dan alıntıdır...)
YORUM EKLE

banner68