RAKINÂME

İçmesini bilene
Zevk-u sefâdır rakı
İçmeyi bilmeyene
Cevr-ü cefadır rakı.
Bir münasip miktarı
Muhabbet anahtarı
Kaçırırsan ayarı
Cana ezâdır rakı.
Ne dert kalır ne keder
İçeni mesut eder
İçebilirsen eğer
Ruha ciladır rakı.
Ham ervahsan yanaşma
Arifsen ondan şaşma
İç ama haddin aşma
Ferahfezâdır rakı.
Yarattığı âhengi
Ne saz verir ne cengi
Terbiyenin mihengi
Dense sezâdır rakı.
Beyaz peynir domates
Yanına bir kavun kes
Çiğ köfteyle ne enfes
Bir iptilâdır rakı.
Biraz tuzlu leblebi
Kadehin billûr lebi
Dudakları öpmeli
Yoksa hebâdır rakı.
Ehl-i kemâl olana
Zevkle hemhâl olana
Sohbette tad bulana
Yârı vefâdır rakı.
Misten ala kokusu
Ana sütü gibi su
Şu ki sözün doğrusu
Müstesna mâ’dır rakı.
Dost bezminde sohbete
Neşe-i muhabbete
Her manevi lezzete
Bir vasıtadır rakı.
Nükte, cinas anlayan
Aheng-i bezme uyan
İçip zırvalamayan
İşte O’nadır rakı.
Eşşek içince zırlar
Köpek içerse hırlar
Kedi içse tırmalar,
İnsanlaradır rakı.
Al kadehi eline
Dokun gönül teline
Muhabbet âlemine
Bir merhabadır rakı.
Âdâbı, erkanı var,
Zamanı, mekânı var
Kimin ki î’zanı var,
O’na şifâdır rakı
Gönül dargınlarına
Vefa kırgınlarına
Hayat yorgunlarına
Hazâ devadır rakı.
Mirkelamoğlu der ki
Had bilmezsen eğer ki
Öyle rüsvâ eder ki
Başa belâdır rakı.
 
NOT : Necip Mirkelamoğlu’nun bu güzel şiiri adam gibi içmesini bilenlere, dostlara ve iki ayyaşa adanmıştır. Anlayan anladı… Anlamayan gazladı… Gezi Parkı direnişçilerine selam olsun… 
YORUM EKLE

banner68