Girgin: “Ülkemizin sorunu rant yüzünden çöken mimaridir”

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin İstanbul Kartal’da apartmanın çökmesi sonucu 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim kaza için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM’de soru önergesi verdi.

Girgin: “Ülkemizin sorunu rant yüzünden çöken mimaridir”

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, ‘’kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması devletin asli görevidir. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanının çökmesi sonucu oluşan elim kaza, kaçak yapılaşma ve imar barışı sürecinin ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuştur.’’ diyerek uygulamanın imar barışından çok mülk sahiplerinin hayatına mal olan bir hale dönüştüğünü belirtti.

CHP’li Girgin; İmar Kanununa eklenen Geçici 16. maddeyle, “yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğuna” bırakılmıştır diyerek, ‘’ilgili idarenin denetim ve onayı olmadan yapılan inşai faaliyet ve sadece “yapanın” beyanına dayalı “yapı kayıt belgesi” neticesinde, kaçak yapı niteliğindeki yapılara cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri tesis edilebilmenin önü açılmıştır. Bu işlemler neticesinde de bağımsız bölümler üçüncü kişilere satılabilecektir. Mülkü satın alan/alacak kişi, yapının sadece kendi bağımsız bölümünün değil, tamamının depreme karşı dayanıklılığı hakkında uyarılmamaktadır.  Vatandaşlarımız, kusurlu mal satın alarak “çürük” nitelikli yapıda malik haline gelmekte, can ve mal güvenliği açısından olumsuzluk yaratacak durumların içine düşmeleri görmezden gelinmektedir’’ diyerek durumun geldiği noktayı işaret etti..

Ülkemizin deprem bölgesinde yer alması, olası büyük depremlerin de bu işin uzmanları tarafından kaçınılmaz olarak yaşanacağı yönünde sürekli uyarılar yapmaları, çürük yapılarla mücadele konusunda mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu mücadelenin yapılabilmesi yönündeki en büyük engellerden birisi İmar Kanununa eklenen Geçici 16. madde kapsamındaki, denetimden yoksun, beyana dayalı “İmar Barışı” sürecidir.

Tüm bu sebeplerden dolayı, amacını aşmış, uygulamada çelişen ve halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, toplumda yeni yapı ilave, yapı yapma izni olarak algılanan “İmar Barışı” uygulamasında gerçekçi düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.

İmar Barışı kapsamında “yapı kayıt belgesi” düzenlenmiş yapıları satın alacak üçüncü şahısların yapının genel durumuyla ilgili bilgi sahibi olmalarına yönelik, tapu kayıtlarında gerekli bilgi notunun bulunması şarttır. Ayrıca üzerine basa basa vurgulanan “toplumun can ve mal güvenliğini sağlama” hususunda, bu yapılara “yapı kayıt belgesi” düzenlenmesi aşamasında ve tapu işlemleri esnasında mutlaka yetkin kişiler tarafından hazırlanmış statik performans analizleri olma şartı aranmalıdır.

Deprem gibi doğal afetler, ülkemizin bir gerçeğidir. Devletin amacı, halkımıza betondan tabutlar inşa etme hakkı vermek yerine, fen ve sanat değerlerine uygun, imar planlarıyla belirlenmiş teknik altyapılardan eşit olarak faydalanabilen, kentsel tasarımlarla belirlenmiş sağlıklı ve sağlam çevrelerde yaşamak imkanını sağlamak olmalıdır.’’ Diyerek biran önce yapılması gerekenleri vurgulayan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Bakan Kurum’a aşağıdaki sorularını yöneltti.

Bu kapsamda,

1- Yapı kayıt belgeli taşınmazlarda cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemlerinin yapılması aşamasında 3. kişilerin haklarının korunması için yetkin kişilerce hazırlanan binanın statik performans analizi ile güvenilir olduğunun belgelenmesi şartı konmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

2- Tapu satışlarında vatandaşların doğrudan bilgilendirilmesi için şerh konması ve kanundan gelen sorumlulukların yapı kayıt belgesini beyan eden ilk kişiden itibaren nasıl olacağı hususlarında bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

3- İmar Barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgelerinin usul ve esaslara uygun olarak alınıp alınmadığı denetlenecek mi,  hangi kurumlar bu denetim için yetkilendirilecektir?

4- Beyana istinaden alınan yapı kayıt belgeleri esas alınarak kurumlar tarafından verilecek işyeri çalıştırma ruhsatı ve benzeri izinlerde sonradan oluşacak olumsuzluklarda sorumluluğu ne olacaktır?

5- Kaçak yapılar ile mücadele, yıkım ve imar barışının suistimali ile ortaya çıkan sorunların çözümü ile sadece yerel yönetimler değil, Valilikler nezdinde kurulacak ilgili kurum temsilcileri ile oluşturulan komisyonlar aracılığı ile bütçe, yetki ve sorumluluk paylaşılarak devlet olarak topyekün mücadele için mevzuat düzenleme çalışmanız bulunmakta mıdır?

Burak Alper KUŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner69

banner68