SOFTA BAŞKALDIRMIŞ

 “Softa başkaldırmış, ortalığa saldırıyor! Softa Türk inkilabına saldırıyor, softa Kemalistlere saldırıyor, softa Mustafa Kemal'e saldırıyor.
Softa laiklere 'dinsiz' diyor, Kemalistlere 'komünist' diyor. Atatürk'e 'bozguncu' diyor.
Dini, imanı, Müslümanlığı, ticaret malı imiş gibi kullanan, kendi çalışmayıp başkalarının sırtından geçinen, kendinden olmayan herkese 'dinsiz', 'gavur', 'komünist' diyen din düşmanı, imam avcısı, Müslümanlık vurguncusu, komünist yardakçısı softa!
Padişahların dalkavuğu, halifelerin kölesi, medreselerin gediklisi, kara kaplı kitabın bekçisi, yosun kafalı, baykuş suratlı, şom ağızlı softa!
Kuvvet görünce sinen, meydan bulunca başkaldıran, inkilap çağlarının yaltak köpeği, bunalma çağlarının bozguncularının ardından giden, leş yiyen softa!
Sağa bastın günah, yedin günah, içtin günah, musiki dinledin günah, tiyatro seyrettin günah diyen zevk ve sanat düşmanı softa!
Türk'ü Türk olarak, ayrı ve ulu bir ulus olarak tanımayan, Türk'ü Arap'tan aşağı görüp Araplaştırmak isteyen, Türk'ü ve Türkçe'yi aşağılayan, her yerde Türkçe yerine Arapça koyan, Türkçe'nin ağzını burnunu çarpıtan, Türklükten çıkıp soysuzlaşan, Türk ve Türklük düşmanı, soysuz softa!
Softa! "Komünist"in, "nasyonalist"in ne demek olduğunu bilmeyen, öğrenemeyecek kadar kalın kafalı olan softa! Türk oğlu Türk, Müslüman oğlu Müslüman Alevilere, Kızılbaşlara, Tahtacılara 'dinsiz', 'gavur', 'zındık' diyen, bu din ve soy kareşlerimizin vicdanına, hürriyetine saldıran vicdan ve hürriyet düşmanı softa!
Kadın düşmanı, gençlik düşmanı, ilim düşmanı, fen düşmanı, makine düşmanı, medeniyet düşmanı, ilerilik ve yenilik düşmanu softa!
Softa! Sen aşağılık bir ruh değilsin, hem de aşağılık bir soysun! Bilmez olduğun zaman da softasın, dinsiz olduğun zaman da softasın!
Ey gerilik ve kulluk tarihinin tek başına kahramanı olan yobaz! Ey bilgisizliğin, görgüsüzlüğün, cansızlığın ve ölülüğün en büyük timsali! Ey yobaz oğlu yobaz!
Başkalarının sırtından geçinmek için yaratıldın. Başkalarının derisine yapış ve derisini em!
Softa em, şiş, patla! Yalnız ulu Atatürk'e, Türk ulusunun kutsallaşmış hatırlarına dil uzatma, inkılap tarihine karşı köpek gibi uluma!
Dinlerin arıklığı, dinsizlerin açıklığı vardır. Sende ne arıklık ne de açıklık yoktur. Sende yalnız ikiyüzlülük, sinsilik vardır.
Ey halk düşmanı, hürlük düşmanı softa! Hala yüzün kızarmadıysa, al başını git, Anıtkabir'in taşlarına çarpa çarpa parçala!"
25 ocak 1951, İsmail Hakkı Baltacıoğlu - Yeni Adam sayı: 686
Ben yazmadım o yazdı, ama belli ki birileri ders almalı.
NOT : Bu yazı 30.11.2013 tarihli Aydınlık Gazetesi toplu iğne köşesi Barbaros Şansal'dan alınmıştır.
YORUM EKLE

banner68