Tarihin Saklanan Yüzü

 İdam edilen 44 Vezir-i Azamın dramı, öldürülmüş Şehzadeler ve devrilmiş padişahları ‘’ Tarihin Saklanan Yüzü’’ adlı kitabında iki bölüm halinde yazan Çetin Altan’ı geçen yıl 2015 de kaybettik. İnkılap Kitabevi tarafından basımı yapılan bu kitabı, severek okudum.
Başkanlık sisteminin tam da tartışıldığı bu günlerde bu kitabı alın okuyun derim. Çünkü Osmanlı özentisi içindeki bu iktidarın ve liderlerinin varmak istedikleri yolun, nasıl bir yol olduğunu sizde bir görün.
Biz Türk Cumhuriyetçileri, Osmanlı tarihinin boşluklarını, karanlıklarını, bilinmezlerini ve şimdiye dek kalıplaştırılmış abartmalı yakıştırmalarla şişirme yorumlarını, soylu bir akıcılığın, objektif bir bilimselliğin ve sağlıklı bir ‘’doğruyu arama merakının ‘’ beyinsel ve evrensel terazisi içine oturtamadık. Osmanlı hanedanının kulları, zaten bunu yapamazlardı.
Kullar, efendilerinin tarihi ya onlara yaranmak, ya kendi kulluklarının önemini cilalayıp parlatmak için, efendilerinin olağanüstü kişiler olduklarını göstermek duygusuyla yazarlar.
Cumhuriyet dönemi ise silah gücünden çok, insanın fizik gücüne dayalı bir savunma düzenine bağımlı kaldığından, Osmanlı tarihini hamaset körüklerini çalıştıran bir propaganda aracı olarak kullanmayı yeğledi ve tarihin tekrar tekrar değerlendirilip tekrar tekrar yorumlanma gereğini resmi bir görüşün çerçevesi içinde dondurdu…
Böylece doğruları daha çok arama özgürlüğünün yerini kafadan atma bir böbürlenmecilik aldı ve bu böbürlenmecilik de kuşaktan kuşağa geçti.
Bu kitap da Osmanlı ailesinin şimdiye dek su yüzüne çıkarılmak istenmemiş siyasal cinayetlerinin insanı dehşete düşüren kanlı bir antolojisidir.
Bu kitabı mutlaka okuyun ve tarihin saklanan yüzünü bir görün. Başkanlığa sakın oy vermeyiniz. Padişahlığa giden yolu açmak isteyenler önce Anayasayı değiştirecekler ve halkı bir göz boyamasıyla kandıracaklardır. Sakın oyuna gelmeyiniz.
İyi okumalar efendim…
YORUM EKLE

banner68